امروز : یکشنبه 22 تیر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
28 دی 1395

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر ساسان دبیری سطری متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه ENT با موضوع Higher Education in the Electronic World در بیمارستان امیراعلم

به گزارش معاونت بین الملل دانشکده روز دوشنبه مورخ 27/10/95 جلسه سخنراني به زبان انگلیسی آقاي دكتر ساسان دبیری سطری، متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه ENT با موضوع Higher   Education in the Electronic World  در بیمارستان امیراعلم با حضور اساتید و دانشجویان گروه برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0