امروز : پنجشنبه 23 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
25 دی 1395

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر حمیدرضا آقایی میبدی متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی با موضوع ADA 2017 در بیمارستان شریعتی

به گزارش معاونت بین الملل دانشکده روز چهارشنبه مورخ 22/10/95 جلسه سخنراني به زبان انگلیسی آقاي دكتر حمیدرضا آقایی میبدی، متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی با موضوع ADA 2017 در بیمارستان شریعتی با حضور اساتید و دانشجویان گروه برگزار شد.    


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0