امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
11 دی 1395

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر امیرعلی سهراب پور متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی با موضوع Making the Best Use of Feedbackدر سالن شورای بیمارستان شریعتی

سخنرانی به زبان انگلیسی آقاي دكتر امیرعلی سهراب پور متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی با موضوع  Making the Best Use of Feedbackدر سالن شورای بیمارستان شریعتی به گزارش معاونت بین الملل دانشکده روز چهارشنبه مورخ 08/10/95 جلسه سخنراني به زبان انگلیسی آقاي دكتر امیرعلی سهراب پور، متخصص و عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی با موضوع Making the Best Use of Feedback در شورای بیمارستان شریعتی با حضور اساتید و دانشجویان گروه برگزار شد.  


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0