امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
15 اسفند 1396

دکتر ساعدی پذیرش دوره های فلوشیپ در دانشکده پزشکی منضبط و قاعده مند می شود

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی، ارتقاء عملکرد حرفه ای فراگیران، ارتقاء لاگ بوک الکترونیکی و منضبط کردن پذیرش دوره های فلوشیپ را از مهمترین برنامه های این معاونت در سال جدید اعلام کرد.

دکتر ساعدی که یک ماه است سکان معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی را در دست گرفته است، در تشریح مهمترین برنامه ها و اولویت های این معاونت در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی دانشکده پزشکی اظهار داشت: این معاونت از مهمترین بخش های آموزشی دانشکده است که عمده امور مربوط به گروه های بالینی و فارغ التحصیلان به آن ارجاع داده می شود.

وی افزود: عمده تلاش و تمرکز ما بر ارتقاء سطح آموزش و عملکرد دانشجویان دوره های تخصص و فوق تخصص و فارغ التحصیلان این مقاطع استوار است.

دکتر ساعدی ارتقاء عملکرد حرفه ای فراگیران آموزش تخصصی و فوق تخصصی را در اولویت معاونت اعلام کرد و گفت: برنامه ریزی های مربوط به آن صورت گرفته و در فاز اجرا قرار دارد و با توجه به این که در سال گذشته گام اول آن برای دستیاران سال یک اجرا شده در سال جدید گام دوم این برنامه در قالب برپایی کارگاه ها و کلاس های آموزشی همراه با ارزیابی پایان دوره برای دستیاران سال دوم اجرایی می شود.

 وی ادامه داد: برنامه ی دیگر ما در معاونت، مربوط به اهمیت برنامه ها و کوریکولوم های آموزشی، ارتقاء دیدگاه گروه های بالینی، اجرا و بازبینی آن است که در قالب ارزشیابی از سوی وزارتخانه و ارزشیابی داخلی و درون گروهی پیگیری می شود.

معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی در تکمیل این برنامه تصریح کرد: در راستای ارزیابی درون گروهی، شورای آموزش تخصصی را راه اندازی کردیم که اولین جلسه آن هفته گذشته برگزار شد.

 دکتر ساعدی به وجود ابزار و تجهیزات در جهت سنجش دانشجویان رزیدنتی تاکید کرد و گفت: مانیتورینگ و پایش باید بر اساس ابزار ها باشد که در این زمینه لاگ بوک الکترونیکی وسیله ای است که مدیران گروه ها و مسئولین آموزش رزیدنتی از آن استفاده می کنند که بحث ارتقاء لاگ بوک الکترونیکی را در سال جدید با قاطعیت پیگیری خواهیم کرد.

وی به بحث ارزیابی ها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه دستورالعمل ارزیابی فراگیران در معاونت، تدوین شده و جهت تصویب به هیات رئیسه ارائه خواهد شد این دستورالعمل چهارچوب مناسبی است.

معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی، ارتقاء آزمون های ارزیابی فراگیران را از دیگر برنامه های معاونت در سال جدید مطرح کرد و گفت: آزمون آسکی در اولویت قرار دارد.

پذیرش دوره های فلوشیپ در دانشکده پزشکی منضبط و قاعده مند می شود

دکتر ساعدی به تعیین ضوابط دوره های فلوشیپ در دانشکده پزشکی اشاره کرد و گفت: در صدد هستیم تا نظرات کلیه مسئولین گروههای آموزشی که پذیرش فلوشیپ دارند را جمع آوری کنیم و با توجه به روش های که دردانشگاه های بزرگ دنیا مرسوم است پذیرش فلوشیپ را منضبط و قاعده مند کنیم.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0