امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
25 دی 1395

زمان انتخاب واحد در نیمسال 2-96-95

زمان انتخاب واحد دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي (PhD) براي نيمسال تحصيلي2-96-95 از تاريخ دوم تا ششم بهمن ماه می باشد. شایان ذكر است؛ دانشجوياني كه فقط واحد پايان‌نامه دارند نيز موظف به انتخاب واحد در سيستم سما هستند، در غير اين صورت به استناد ماده 3 آيين‌نامه آموزشي، دانشجوي بدون انتخاب واحد محسوب شده و حق ادامه تحصيل از آنها سلب خواهد شد. همچنين تأكيد مي‌نمايد انتخاب واحد در بازه زماني تعيين شده به عهده دانشجويان است و پس از آن، دانشكده با افرادی كه به هر دليل موفق به انتخاب واحد نشده اند، همکاری نخواهد کرد.      


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0