امروز : چهارشنبه 8 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
8 مهر 1395

زمانبندی جلسات شورای بورس دانشکده پزشکی

زمانبندی جلسات شورای بورس دانشکده پزشکی به شرح جدول زیر اعلام شد. رديف تاريخ روز ساعت جلسه 1 1395/09/7 يكشنبه 11:30- 10:30 سومين شوراي بورس دانشكده 2 1395/11/24 يكشنبه 11:30- 10:30 چهارمين شوراي بورس دانشكده متقاضیان به منظور  دريافت فرم­ هاي آنلاين مورد نياز دوره­ ها می توانند به سايت معاونت بين­ الملل دانشگاه به آدرس (http://gsia.tums.ac.ir/dsem) مراجعه نمایند همچنین لازم است حداکثر 10 روز قبل از برگزاری جلسات، مدارک خود را به صورت کامل به دفتر گروه تحویل دهند. آیین نامه ها و فرم ها


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0