امروز : دوشنبه 18 آذر 1398 Rss | صفحه اصلی دانشکده

اخبار

12 آبان 1395 کلاس آموزشی اصول برقراری ارتباط و آموزش به بیمار در بیمارستان ضیائیان برگزار شد
کلاس آموزشی اصول برقراری ارتباط و آموزش به بیمار در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

کلاس آموزشی اصول برقراری ارتباط و آموزش به بیمار در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 کمیته آسیب‌شناسی مرگ‌ومیر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج در بیمارستان ضیائیان برگزار شد
کمیته آسیب‌شناسی مرگ‌ومیر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

کمیته آسیب‌شناسی مرگ‌ومیر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 کارکنان خدماتی برتر بیمارستان ضیائیان معرفی شدند
کارکنان خدماتی برتر بیمارستان ضیائیان معرفی شدند

کارکنان خدماتی برتر بیمارستان ضیائیان معرفی شدند

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 جلسه توجیهی اعتباربخشی با حضور مدیر بیمارستان ضیائیان
جلسه توجیهی اعتباربخشی با حضور مدیر بیمارستان ضیائیان

جلسه توجیهی اعتباربخشی با حضور مدیر بیمارستان ضیائیان

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 کارگروه آموزش به بیمار بیمارستان فارابی تشکیل جلسه داد
کارگروه آموزش به بیمار بیمارستان فارابی تشکیل جلسه داد

کارگروه آموزش به بیمار بیمارستان فارابی تشکیل جلسه داد

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 کمیته اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ضیاییان برگزارشد
کمیته اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ضیاییان برگزارشد

کمیته اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ضیاییان برگزارشد

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 اولین جلسه توجیهی اعتباربخشی درمانی در بیمارستان ضیائیان برگزارشد
اولین جلسه توجیهی اعتباربخشی درمانی در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

اولین جلسه توجیهی اعتباربخشی درمانی در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 بزودی سامانه نوبت دهي اينترنتی مرکز آموزشی درمانی ضیائیان راه اندازی می شود
بزودی سامانه نوبت دهي اينترنتی مرکز آموزشی درمانی ضیائیان راه اندازی می شود

بزودی سامانه نوبت دهي اينترنتی مرکز آموزشی درمانی ضیائیان راه اندازی می شود

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 مسابقات ورزشی کارکنان وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهای دولتی درسطح استان تهران
مسابقات ورزشی کارکنان وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهای دولتی درسطح استان تهران

مسابقات ورزشی کارکنان وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهای دولتی درسطح استان تهران

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 كارت دانشجويان مقطع Ph.D ورودي 1395
كارت دانشجويان مقطع Ph.D ورودي 1395

كارت دانشجويان مقطع Ph.D ورودي 1395

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 جلسه آموزشی مشترک بین گروه‌های تخصصی بیمارستان بهارلو با موضوع بیماری پارکینسون برگزار شد
جلسه آموزشی مشترک بین گروه‌های تخصصی بیمارستان بهارلو با موضوع بیماری پارکینسون برگزار شد

جلسه آموزشی مشترک بین گروه‌های تخصصی بیمارستان بهارلو با موضوع بیماری پارکینسون برگزار شد

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 فراخوان انتخاب نام برای بخش های درمانی بیمارستان فارابی
فراخوان انتخاب نام برای بخش های درمانی بیمارستان فارابی

فراخوان انتخاب نام برای بخش های درمانی بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد
 هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد

هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
12 آبان 1395 کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 13آبان ماه
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 13آبان ماه

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 13آبان ماه

مطالب بیشتر
11 آبان 1395 جا‌به‌جایی دو جلسه از دروس اخلاق پزشکی
جا‌به‌جایی دو جلسه از دروس اخلاق پزشکی

جا‌به‌جایی دو جلسه از دروس اخلاق پزشکی

مطالب بیشتر
10 آبان 1395 معرفي بيمار با موضوع تشنج
معرفي بيمار با موضوع تشنج

معرفي بيمار با موضوع تشنج

مطالب بیشتر
9 آبان 1395 اعلام زمان جلسه دفاع از پایان نامه خانم مدرس
اعلام زمان جلسه دفاع از پایان نامه خانم مدرس

اعلام زمان جلسه دفاع از پایان نامه خانم مدرس

مطالب بیشتر
9 آبان 1395 فراخوان سوم طرح های تحقیقاتی (مهر ماه ۱۳۹۵) موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)
فراخوان سوم طرح های تحقیقاتی (مهر ماه ۱۳۹۵) موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)

فراخوان سوم طرح های تحقیقاتی (مهر ماه ۱۳۹۵) موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)

مطالب بیشتر
9 آبان 1395 برنامه كارگاه های آموزشی معاونت پژوهشی دانشكده پزشكی و مركز تحقيقات روانپزشكی دانشگاه در شش ماهه دوم سال۱۳۹۵
برنامه كارگاه های آموزشی معاونت پژوهشی دانشكده پزشكی و مركز تحقيقات روانپزشكی دانشگاه در شش ماهه دوم سال۱۳۹۵

برنامه كارگاه های آموزشی معاونت پژوهشی دانشكده پزشكی و مركز تحقيقات روانپزشكی دانشگاه در شش ماهه دوم سال۱۳۹۵

مطالب بیشتر
9 آبان 1395 انتصاب دکتر رفعتی به عنوان سرپرست مدیریت بیمارستان بهرامی
انتصاب دکتر رفعتی به عنوان سرپرست مدیریت بیمارستان بهرامی

انتصاب دکتر رفعتی به عنوان سرپرست مدیریت بیمارستان بهرامی

مطالب بیشتر
9 آبان 1395 جلسه دفاع از پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی PhDفارماكولوژي
جلسه دفاع از پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی PhDفارماكولوژي

جلسه دفاع از پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی PhDفارماكولوژي

مطالب بیشتر
9 آبان 1395 جلسه هیئت رئیسه دانشگاه در بیمارستان بهارلو برگزار شد
جلسه هیئت رئیسه دانشگاه در بیمارستان بهارلو برگزار شد

جلسه هیئت رئیسه دانشگاه در بیمارستان بهارلو برگزار شد

مطالب بیشتر
9 آبان 1395 "برگزاري بيست وسومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"
"برگزاري بيست وسومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

"برگزاري بيست وسومين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

مطالب بیشتر
9 آبان 1395 سه شنبه هر هفته، كلاس هاي توانمندسازي كارشناسان و كارمندان دانشكده پزشكي در جنبه هاي اخلاقي برگزار مي شود
سه شنبه هر هفته، كلاس هاي توانمندسازي كارشناسان و كارمندان دانشكده پزشكي در جنبه هاي اخلاقي برگزار مي شود

سه شنبه هر هفته، كلاس هاي توانمندسازي كارشناسان و كارمندان دانشكده پزشكي در جنبه هاي اخلاقي برگزار مي شود

مطالب بیشتر
8 آبان 1395 سمينار تخصصي فارماكولوژي
سمينار تخصصي فارماكولوژي

سمينار تخصصي فارماكولوژي

مطالب بیشتر
8 آبان 1395 چهارمین سمینار سراسری گروه اپتومتری بیمارستان فارابی برگزار شد
چهارمین سمینار سراسری گروه اپتومتری بیمارستان فارابی برگزار شد

چهارمین سمینار سراسری گروه اپتومتری بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
8 آبان 1395 گزارش پرداخت هزينه پايان نامه مهر ماه سال 1395
گزارش پرداخت هزينه پايان نامه  مهر ماه سال 1395

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه مهر ماه سال 1395

مطالب بیشتر
6 آبان 1395 جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی
جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی

جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی

مطالب بیشتر
6 آبان 1395 جلسه آموزشی مشترک بین گروه‌های تخصصی بیمارستان بهارلو با موضوع طب فیزیکی و کنترل درد برگزار شد
جلسه آموزشی مشترک بین گروه‌های تخصصی بیمارستان بهارلو با موضوع طب فیزیکی و کنترل درد برگزار شد

جلسه آموزشی مشترک بین گروه‌های تخصصی بیمارستان بهارلو با موضوع طب فیزیکی و کنترل درد برگزار شد

مطالب بیشتر
5 آبان 1395 گفتگو با نفرات برتر آزمون دانشنامه تخصصی چشم پزشکی سال ۱۳۹۵
گفتگو با نفرات برتر آزمون دانشنامه تخصصی چشم پزشکی سال ۱۳۹۵

گفتگو با نفرات برتر آزمون دانشنامه تخصصی چشم پزشکی سال ۱۳۹۵

مطالب بیشتر
5 آبان 1395 برنامه كلاس هاي IT ويژه دانشجويان ورودي 95
برنامه  كلاس هاي IT ويژه دانشجويان ورودي 95

برنامه كلاس هاي IT ويژه دانشجويان ورودي 95

مطالب بیشتر
5 آبان 1395 کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 6 آبان ماه
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 6 آبان ماه

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 6 آبان ماه

مطالب بیشتر
4 آبان 1395 اطلاعيه برگزاری چهارمين سمينار ساليانه گروه اپتومتری بيمارستان فارابی
اطلاعيه برگزاری چهارمين سمينار ساليانه گروه اپتومتری بيمارستان فارابی

اطلاعيه برگزاری چهارمين سمينار ساليانه گروه اپتومتری بيمارستان فارابی

مطالب بیشتر
4 آبان 1395 آيين فارغ التحصيلی دستياران بيمارستان فارابی برگزار شد
آيين فارغ التحصيلی دستياران بيمارستان فارابی برگزار شد

آيين فارغ التحصيلی دستياران بيمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
4 آبان 1395 تورتوجیهی ویژه مادران باردار دربیمارستان ضیائیان برگزارشد
تورتوجیهی ویژه مادران باردار دربیمارستان ضیائیان برگزارشد

تورتوجیهی ویژه مادران باردار دربیمارستان ضیائیان برگزارشد

مطالب بیشتر
4 آبان 1395 کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان ضیائیان برگزارشد
کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

مطالب بیشتر
4 آبان 1395 سفر زیارتی مشهد مقدس برای بیماران بیمارستان بهرامی
سفر زیارتی مشهد مقدس برای بیماران بیمارستان بهرامی

سفر زیارتی مشهد مقدس برای بیماران بیمارستان بهرامی

مطالب بیشتر
4 آبان 1395 تجلیل از اساتید و پیشکسوتان گروه بیهوشی و مراقبت های وِیژه توسط دانشجویان بین الملل دانشکده پزشکی در روز جهانی آنستزی
تجلیل از اساتید و پیشکسوتان گروه بیهوشی و مراقبت های وِیژه توسط دانشجویان بین الملل دانشکده پزشکی در روز جهانی آنستزی

تجلیل از اساتید و پیشکسوتان گروه بیهوشی و مراقبت های وِیژه توسط دانشجویان بین الملل دانشکده پزشکی در روز جهانی آنستزی

مطالب بیشتر
4 آبان 1395 برگزاري نشست اعضاي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي با جمعي از اعضاي هيات علمي دانشكده پزشكي
برگزاري نشست اعضاي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي با جمعي از اعضاي هيات علمي دانشكده پزشكي

برگزاري نشست اعضاي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي با جمعي از اعضاي هيات علمي دانشكده پزشكي

مطالب بیشتر
4 آبان 1395 جلسه دفاع از پروپوزال
جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال

مطالب بیشتر
4 آبان 1395 اولین سالگرد در گذشت جانباز شهید حسن پورات
 اولین سالگرد در گذشت جانباز شهید حسن پورات

اولین سالگرد در گذشت جانباز شهید حسن پورات

مطالب بیشتر
4 آبان 1395 کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع "پیچ خوردگی مچ پا" برگزار خواهد شد
کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع "پیچ خوردگی مچ پا" برگزار خواهد شد

کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع "پیچ خوردگی مچ پا" برگزار خواهد شد

مطالب بیشتر
4 آبان 1395 برگزاری کمیته تحول اداری بیمارستان سینا
برگزاری کمیته تحول اداری بیمارستان سینا

برگزاری کمیته تحول اداری بیمارستان سینا

مطالب بیشتر
3 آبان 1395 برگزاري جلسة گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي
برگزاري جلسة گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي

برگزاري جلسة گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي

مطالب بیشتر
3 آبان 1395 معرفي بيمار با موضوع «خواب آلودگي شديد»
معرفي بيمار با موضوع «خواب آلودگي شديد»

معرفي بيمار با موضوع «خواب آلودگي شديد»

مطالب بیشتر
2 آبان 1395 کلینیک Low Vision بیمارستان فارابی آماده ارائه خدمات توانبخشی و مشاوره ای به بیماران کم بینا است
کلینیک Low Vision بیمارستان فارابی آماده ارائه خدمات توانبخشی و مشاوره ای به بیماران کم بینا است

کلینیک Low Vision بیمارستان فارابی آماده ارائه خدمات توانبخشی و مشاوره ای به بیماران کم بینا است

مطالب بیشتر
2 آبان 1395 کلاس آموزشی پیشگیری از بیماریهای شغلی در بیمارستان ضیائیان برگزار شد
کلاس آموزشی پیشگیری از بیماریهای شغلی در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

کلاس آموزشی پیشگیری از بیماریهای شغلی در بیمارستان ضیائیان برگزار شد

مطالب بیشتر
2 آبان 1395 بزودی نرم افزار اندرویدی بیمارستان ضیائیان راه اندازی می شود
بزودی نرم افزار اندرویدی بیمارستان ضیائیان راه اندازی می شود

بزودی نرم افزار اندرویدی بیمارستان ضیائیان راه اندازی می شود

مطالب بیشتر
2 آبان 1395 هوالباقی /تسلیت بیمارستان ضیائیان به آقای دکتر رازقی متخصص محترم ارتوپدی
هوالباقی /تسلیت بیمارستان ضیائیان به آقای دکتر رازقی متخصص محترم ارتوپدی

هوالباقی /تسلیت بیمارستان ضیائیان به آقای دکتر رازقی متخصص محترم ارتوپدی

مطالب بیشتر
1 آبان 1395 بازدید نماینده فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) از بیمارستان بهارلو
بازدید نماینده فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) از بیمارستان بهارلو

بازدید نماینده فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) از بیمارستان بهارلو

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه