امروز : یکشنبه 4 مهر 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
13 آذر 1398

هشتمین کارگاه دفتر راهنمای تحصیلی با موضوع « سوگ و سازگاری با آن» برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 هشتمین کارگاه دفتر راهنمای تحصیلی ویژه اساتید مشاور گروه های علوم پایه دانشکده پزشکی با موضوع «سوگ و سازگاری با آن» در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، این کارگاه با تدریس دکتر رباب حامدی روانشناس و عضو مشاور مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی تهران و با حضور اساتید مشاور گروه های علوم پایه در سالن شورای دانشکده پزشکی روز چهارشنبه 13آذر98 در سالن شورا تشکیل شد.
 در این جلسه دکتر رباب حامدی در رابطه با موضوع مرگ، سوگ پس از آن، راه های کمک به انسان سوگوار صحبت کرد و گفت: پذیرش سوگ سه مرحله دارد که شامل انکار، پاسخ های هیجانی نظیر خشم، اضطراب، غمگینی، و در نهایت پذیرش است.
دکتر حامدی افزود: از فرد سوگوار نباید انتظار داشت که سریع به زندگی عادی برگردد و اطرافیان اجازه برون ریزی معقول را به فرد بدهند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0