امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
23 آذر 1395

راند مدیریتی ایمنی بیمار از بخش داخلی بیمارستان ضیائیان انجام شد

به گزارش فاطمه طالبی،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بیمارستان ضیائیان ، جلسات بازدید مدیریتی ایمنی بیمار( WALK ROUND ) با هدف شناسایی مشکلات و مسایل مرتبط با ایمنی بیماران به منظور ارایه راهکار و رفع مشکلات برگزار می شود که در نهایت منجر به افزایش ایمنی بیماران در تمامی مراحل بستری و درمان در بیمارستان خواهد شد.این بازدیدها که با حضور مدیران ارشد بیمارستان ضیائیان صورت می پذیرد، نشان دهنده تعهد سازمان به ایجاد فرهنگ ایمنی می باشد.درهمین راستا و به منظور شناسایی فرصت های بهبود ایمنی بیمار، چالش ها و مشکلات مرتبط با ایمنی، بحث و تبادل نظر کارشناسی با کارکنان درمورد موضوعات ایمنی و افزایش گزارش دهی خطاهای درمانی و تصمیم گیری هایی جهت ارتقا ایمنی بخش داخلی این بازدید انجام شد.  راند مدیریتی ایمنی بیمار بیمارستان ضیائیان با حضور دکتر محمد عفت پناه رئیس، دکتر سیامند انوری مدیر، رقیه عابدی مدیر پرستاری، سارا صالحی مسئول بهبود کیفیت، فریبا امینی سوپروایزر کنترل عفونت در روز یکشنبه،21 آذر 95 از بخش داخلی این بیمارستان انجام شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0