7 مهر 1395

دیدار رییس بیمارستان فارابی و شهردار منطقه 11 تهران

گالری عکسدر جلسه ای که روز چهار شنبه 7مهر 1395 در دفتر شهردار منطقه یازده تهران برگزار شد، دکتر سید حسین صدرالسادات، رییس بیمارستان فارابی با دکتر آبادیان شهردار منطقه دیدار و گفتگو کردند. در این جلسه که درادامه جلسات مشترک بیمارستان فارابی و شهرداری صورت گرفت دو طرف در مورد مسایل مشترکی چون طرح جامع بیمارستان فارابی و پارک رازی، احداث پارکینگ طبقاتی، احداث همراه سرا، جمع آوری پسماند و مسایل ترافیکی منطقه مذاکره نمودند. خبر: امیدوارعکس: قاضی میرسعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0