امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
2 آذر 1395

دیدار آقای دکتر لاسلو روزیوال استاد افتخاری دانشگاه با رئیس دانشکده پزشکی

به گزارش معاونت بین ­الملل دانشکده پزشکی امروز مورخ 02/09/95 جلسه دیدار آقای دکتر لاسلو روزیوال استاد افتخاری دانشگاه با دکتر امامی رئیس دانشکده پزشکی با حضور دکتر رضایی معاون بین الملل دانشکده، دکتر گتمیری معاون آموزشی مرکز تحقیقات نفرولوژی و دکتر میرزاحسینی برگزار شد. در این نشست در مورد همکاری های مشترک بحث شد و برگزاری یک Summer School با همکاری دانشگاه سملوایز و دانشگاه علوم پزشکی تهران در برنامه های آتی قرار گرفت.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0