امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
1 آبان 1397

عضو هیات علمی گروه اخلاق پزشکی : هویت یک سازمان در گرو  هویت نمادهاست  

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی دکتر حمیدرضا نمازی عضو هیات علمی گروه اخلاق پزشکی در اولین سمینار Role Modeling دانشکده پزشکی که با عنوان"آخر مهر" و با  عطف به شخصیت علمی و اخلاقی استاد یلدا دوشنبه 30 مهرماه در تالار دانشجوی دانشکده پزشکی برگزار شد؛ به موضوع نماد پردازی و آموزش پرداخت و گفت: نمادها و رل مدل ها  گرچه مثل هم نیستند اما گاهی شباهت هایی نیز دارند مانند رابطه استاد و شاگرد.
 
وی در تبیین نسبت مندی نماد به مثابه رل مدل اظهار داشت: رل مدل مانند سلبریتی، مراد و فاضل نیست و نباید طابق النعل بالنعل باشد، ما کپی نمی خواهیم و نباید کپی باشد.
 
دکتر نمازی در ادامه با اشاره به ویژگی های نماد از منظر «تیلیش» پرداخت و گفت: بازآرایی یک امر و مسئله فراتر از خود، سهم خواهی در قدرت موضوع و امر مورد اشاره، بازآرایی لایه های واقعیت، کشف لایه های درون آدمی، برخاستن از ناخودآگاه جمعی و تاریخ مندی از مهمترین مولفه های نماد از منظر این فیسلوف قرن بیستم است.
 
وی با تاکید بر حفظ نماد ها افزود: نمادها مانند درخت و نیازمند مراقبت و رسیدگی هستند و اگر نه خشک می شوند.
 
عضو هیات علمی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه، با اشاره به بعد تاریخ مندی نماد ها گفت: سه نوع رویکرد و برخورد در مواجهه با نمادها وجود دارد؛ یا بایگانی می شوند یا به صورت یک خاطره و نوستالژی در می آیند و یا بازآرایی می شوند.
 
دکتر نمازی در تشریح اصناف نماد ادامه داد: نماد ها را میتوان در قالب نمادهای سازمانی، حرفه ای و اجتماعی دسته بندی کرد برای مثال" شوتس" جامعه شناس، شخصیتهای مذهبی، افتخارات، پرچم، سرود ملی و از این دست را از نمادهای اجتماعی می داند در واقع نمادهای اخلاقی در طول نمادهای برساخته فرهنگی قرار می گیرند.
 
وی تصریح کرد: نمادها دارای قدرت هستند و هویت جامعه در گرو هویت نمادهاست، امروزه حتی برندها به سمت نمادها پیش می روند.
 
دکتر نمازی با تقسیم بندی نمادپردازی به دو دسته گذشته نگر و آینده نگر گفت:  نماد پردازی گذشته نگر به ثبت پیش فرضهای بنیادین فرهنگی می پردازد و نمادپردازی آینده نگر پیش فرض های بنیادین و پیشین را به چالش می کشد.
 
وی با تاکید بر این که هویت جامعه در گرو نمادهای کلان آن جامعه است گفت: هویت یک سازمان در گرو  هویت نمادهاست و دانشگاه علوم پزشکی تهران مانند یک نماد برای جامعه است، استاد یلدا نیز نماد دانشگاه بودند.
 
دکتر نمازی نماد پردازی را شرط حضور علمی و فرهنگی دانشگاه در جامعه دانست و افزود: نماد پردازی با رویکرد تاریخی و با  بازآرایی نمادها نه بایگانی و نوستالژی، باشد.
 
انتظار ما در رل مدل، تقلید صرف نیست توانایی تأمل و تعمیم داد مهم است و نیازمندآموزش
 
دکتر علیرضا منجمی عضو هیات علمی پژوهشگاه فلسفه در این سمینار گفت : زمانی که ما از یک 
 Role Model صحبت می کنیم نکته قابل تامل این است که ما در مورد یک انسان حرف می زنیم و انتظار داریم دانشجو رل مدل را ببیند و  اصولی را از رفتار و منش او استخراج کرده و تعمیم دهد.
 
وی با بیان این که تعمیم رفتار رل مدل زمانی میسر می شود که نتیجه ببیند، تصریح کرد: ما نمی خواهیم دانشجو تقلید کند توانایی تأمل و تعمیم دادن مهم بوده و نیازمند آموزش است، آموزشی که در کلاس درس رخ نمی دهد و نیاز به کارورزی دارد.
 
دکتر منجمی استدلال بالینی را نیز در این زمره دانست و گفت: ما سر کلاس و صرفا با کتاب خواندن نمی توانیم به دانشجوها طبابت بیاموزیم، طبابت یک مهارت است و دانشجو رل مدل را می بیند و مشاهده می کند و با استخراج و برداشت از آن، تعمیم می دهد و به کار می گیرد که  برداشت هر کس متفاوت از دیگری خواهد بود.
 
عضو پژوهشگاه فلسفه پروفشناليسم و ساینتیسم scientism) و( professionalism   را دو تهدید برای طبابت عنوان کرد و اظهار  داشت: برخی معیارهایی که برای جذب و ارزیابی یک هیات علمی وجود دارد با میعارهای یک رل مدل منطبق نیست.
 
در پایان دکتر نوید ابوالفتح زاده متخصص چشم پزشکی به بازخوانی کوتاهی از تجربه های 4 ساله یک دستیار چشم از آنچه که به دنیای رل مدل مرتبط است، پرداخت.
 
 
 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0