امروز : پنجشنبه 1 مهر 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
23 آبان 1395

دكتر مهرداد: لازمه فراگير شدن رفتار و تعهد حرفه اي در دانشكده، حساس سازي نسبت به موضوع و تبدیل آن به گفتمان غالب است

دكتر مهرداد با بيان اين كه لازمه فراگير شدن  رفتار و تعهد حرفه اي در دانشكده، حساس سازي نسبت به موضوع و تبدیل آن به گفتمان غالب است، ابراز اميدواري كرد:  امیدواریم تا 5 سال آينده، پايبندي و رعايت رفتار و تعهد حرفه اي معرف اصلي دانشكده پزشكي باشد.دكتر رامين مهرداد مسئول دفتر تعهد حرفه اي دانشكده پزشكي در گفت و گو با روابط عمومي دانشكده گفت: بحث رفتار و تعهد حرفه اي در تمام اصناف مهم است اما در پزشكي به خاطر ارتباط با بيمار و سلامتي مردم از اهميت بيشتري برخوردار است.وي ادامه داد: اين موضوع مهم ازاولويت‌هاي اصلي دانشكده و دانشگاه در سالهاي اخير بويژه سال تحصيلي جديد است كه براي تحقق آن بايد تمام اجزاي يك سيستم، از اعضاي هيات علمي، دستياران، دانشجويان و پرسنل، بخش هاي سازماني، اداري، درماني تا  فيلد هاي آموزش، پژوهش و خدمات درماني منطبق بر اصول حرفه ای رفتار نمايند.دكتر مهرداد دانش لازم و تعريف دقيق استاندارد هاي اين مسير را از مقدمات اجرايي شدن تعهد حرفه اي دانست و گفت: نظارت بر اجراي اين مهم نيز در تداوم اين برنامه موثر خواهد بود اما بيش از همه تحقق اين برنامه به فراگير شدن موضوع رفتار و تعهد حرفه اي در جاي جاي دانشكده و تلاش براي ارتقاء شرايط موجود نيازمند است.عضو هيات علمي دانشكده پزشكي خاطر نشان كرد: ما بايد بتوانيم رفتار و تعهد حرفه اي را به يك گفتمان غالب  تبديل كنيم به گونه اي كه تك تك افراد دغدغه رفتارحرفه اي داشته باشند و خود را دائما محك بزنند كه آيا رفتار و عملکرد من حرفه ای است.استاد گروه طب كار ادامه داد: گروه هدف اوليه اعضاي هيات علمي به عنوان Role modelهاي اصلي در دانشكده هستند كه به عنوان يك نمونه حاضر رفتار آنها در تاثير پذيري دستیاران و دانشجويان موثر است كه خوشبختانه در اين زمينه كارهاي خوبي انجام شده است موضوع در گروه ها و معاونت ها مطرح و نظرات و ايده هاي خوبي ارائه شده است.وي بحث تعهد و رفتار حرفه اي را يك بحث فرهنگي  دانست كه  علاوه بر نياز به ابزار و دانش، نيازمند نگرش فرهنگي است و ما در دانشكده بايد شرايط را به گونه اي فراهم كنيم كه اعضا مجبور به رفتار غير حرفه اي نشوند.دكتر مهرداد با بيان اين كه دانشكده پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي تهران طی سالیان گذشته رتبه اول آموزش و پژوهش در كشور را داشته و با اين عنوان شناخته مي شود، گفت: باتلاش هاي صورت گرفته و چشم انداز ترسيم شده سعي ما بر اين است كه دانشكده و دانشگاه را با رعايت رفتار و تعهد حرفه اي بشناسند كه اميدواريم در يك دوره 5 تا 10 ساله به اين مهم دست يابيم.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0