امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
11 آذر 1398

کسب جایزه استاد دکتر ناصر گیتی توسط کارشناس دانشکده پزشکی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


فریبا آخوندزاده، کارشناس گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی در بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر جوان و جایزه استاد ناصر گیتی شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، فریبا آخوندزاده کارشناس گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی، توانست با ارائه پوستر خود باموضوع "اثر ضد هیپرتروفی و ضد التهابی رزوراترول در بیماری هیپرتروفی قلبی در شرایط invitro" پژوهشگرجوان برتر و جایزه (استاد دکترناصر گیتی) را در بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران را به خود اختصاص دهد. 
توضیح این که بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران ماه گذشته، توسط دانشگاه شاهد و همکاری انجمن فیزیولوژی ایران با محورهای  زیست پزشکی، دستگاه قلب و گردش خون، فیزیولوژی و فارماکولوژی بالینی و در تهران برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0