11 آذر 1398

کسب جایزه استاد دکتر ناصر گیتی توسط کارشناس دانشکده پزشکی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


فریبا آخوندزاده، کارشناس گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی در بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر جوان و جایزه استاد ناصر گیتی شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، فریبا آخوندزاده کارشناس گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی، توانست با ارائه پوستر خود باموضوع "اثر ضد هیپرتروفی و ضد التهابی رزوراترول در بیماری هیپرتروفی قلبی در شرایط invitro" پژوهشگرجوان برتر و جایزه (استاد دکترناصر گیتی) را در بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران را به خود اختصاص دهد. 
توضیح این که بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران ماه گذشته، توسط دانشگاه شاهد و همکاری انجمن فیزیولوژی ایران با محورهای  زیست پزشکی، دستگاه قلب و گردش خون، فیزیولوژی و فارماکولوژی بالینی و در تهران برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0