امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
19 اسفند 1396

دکتر عکاظی: تغییرات کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی پیشنهادی وزارت بهداشت، از مهر 97 اجرایی می شود

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

دکتر عکاظی اجرای سیپاد، متمرکز شدن سیستم ثبت نمرات، بازنگری برنامه آموزشی پزشکی عمومی با درنظر گرفتن کوریکولوم پیشنهادی وزارت بهداشت، کاهش دوره  کارآموزی و احیا دفتر مشاوره تحصیلی و نهایی سازی شیوه نامه ارزیابی دانشجو را از مهمترین برنامه های اجرا شده معاونت آموزش پزشکی عمومی در سال 96 بیان کرد و گفت: در سال جدید ارتقاء این برنامه ها را دنیال خواهیم کرد.
دکتر آرش عکاظی معاون آموزش پزشکی عمومی در تشریح عملکرد یک ساله این معاونت در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی دانشکده پزشکی، اظهار داشت: بر نامه هایی که در سال 96 اجرا شد در دو حیطه مربوط به اصلاح  و بهبود برنامه های اجرائی موجود معاونت و  برنامه های جدید  جهت ارتقاء سطح کیفی و انضباط خدمات آموزشی قابل دسته بندی است.
وی در رابطه با برنامه های روزمره معاونت افزود: نحوه اجرای برخی برنامهها و خدمات  آموزشی موجب تاخیر در کار دانشجویان و گاهاً برخوردهای متفاوت وابسته به فرد با یک موضوع واحد می شد که قسمتی از آن بدلیل مدل تقسیم بندی کارشناسان اداره آموزش  و برخی نیز به دلیل عدم بکارگیری شیوه  الکترونیک و هوشمند بجای شیوه سنتی و  دستی بود.
دکتر عکاظی ادامه داد: ما در اولین گام اقدام به تغییر مدل اداره آموزش در هدایت دانشجویان کردیم به این نحو که در گذشته یک کارشناس  مسئول راهنمایی و هدایت تحصیلی یک ورودی از دانشجویان می شد اما در مدل جدید یک تیم سه نفره متشکل از کارشناسان آموزش مسئول هدایت دانشجویان در هر دوره  آموزشی  هستند.
معاون آموزش پزشکی عمومی تصریح کرد: دوره های آموزش پزشکی عمومی به چهار دوره علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی و کارورزی تقسیم می شوند  و کارشناسان در سه گروه دوره ی علوم پایه ، مبانی طب بالینی و کارآموزی و  و کارورزی و فارع التحصیلی  خدمات آموزشی را بصورت گروهی ارائه می دهند.این امر باعث می شود تا یک تیم سه نفره هر دوره را مدیریت نماید . کارشناسان می توانند از دانش هم بهره برده و اطلاعات یکدیگر را تکمیل نمایند و در صورت عم حضور یک کارشناس سایر همکاران مسئولیت ایشان را بطور موقت به عهده گیرند..

سیپاد، نظام بخش برنامه های آموزشی 
وی الکترونیک کردن برنامه های روتین آموزش را با کمک نرم افزار سیپاد  از دیگر  تغییر مهم انجام شده در سال 96 عنوان کرد و تصریح کرد: برنامه ثبت نام، انتخاب واحد و غالب امور آموزشی دانشجویان با استفاده از سیستم سیپاد انجام پذیر شده است که بسیار هوشمند تر  از سیستم سما می باشد و چایگزین مناسبی برای این نرم افزار  محسوب می گردد.دکتر عکاظی با بیان این که استفاده از  سیپاد می تواند باعث نظم بیشتر در برنامه ریزی آموزشی بخش ها شود ، خاطر نشان کرد: مزیت قابل توجهی که در ان لحاظ شده مربوط به تعیین هوشمند ظرفیت بیمارستان ها و بخش ها  است  و  بخش ها می توانند 6 ماه قبل از ورود دانشجویان به بخش  از تعداد و هویت دانشجویان ارجاع شونده به آن ها مطلع شده و برنامه ریزی های لازم را انجام دهند در حالی که پیش از این  تنها  10 روز قبل از ورود دانشجویان به بخش از این موضوع آگاه می شدند.

متمرکز شدن سیستم ثبت نمرات
معاون آموزش پزشکی عمومی متمرکز شدن ثبت نمرات را از دیگر تغییرات انجام شده در سال 96 عنوان کرد و افزود: در روال سابق ثبت نمرات در سیستم به صورت سنتی گاهاً توسط اساتید درس و  یا با ارجاع به کارشناسان انجام می شد اما در حال حاضر اساتید و مسئولین درس در یک فرجه مشخص زمانی مسئول ورود نمرات می باشند و یک کارشناس  مستقل مسئول بررسینحوه  ثبت نمرات آزمون های کتبی و در مواردی  خاص مثل نمرات کارآموزی و کارورزی ها و موارد ثبت نشده ورود نمرات به سیستم می باشند.  بر این اساس لازم است جهت حفظ امنیت نمرات قسمت عمده ان  توسط گروه ها وارد  شوند.  توجه به زمان مناسب ثبت نمرات و همچنین حفظ امنیت نمرات از شاخصه های بارز این روند است.
کاهش دوره علوم پایه از دو و نیم سال به دو سال
دکتر عکاظی در ادامه به سایر برنامه های اجرا شده در معاونت اشاره کرد و گفت: وزارتخانه تغییراتی در کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی ایجاد کرد به این نحو که در برنامه جدید زمان لازم برای گذراندن واحدهای اجباری دوره علوم پایه  از دو ونیم سال به دو سال کاهش پیدا کرد و تعدادی از واحدهای اجباری به دوره فیزیوپاتولوژی منتقل شد که با این مدل دانشجویان می توانند دوره علوم پایه را در دو سال به اتمام برسانند و در آزمون جامع علوم پایه شرکت کنند. البته در مجموع تعداد واحدهای اجباری کل دوره تغییر عمده ای نداشته است بلکه مرحله ارائه آنها تغییراتی را خواهند داشت.
وی تصریح کرد: تغییرات فوق با یک بازبینی در برنامه پزشکی 90 همراه بود که طی جلساتی با حضور اساتید دیسیپلین های مختلف گروه های علوم پایه و مسئولین بلوک ها محتوای آموزشی بر اساس برنامه وزارتخانه تعدیل گردید که با توافقات صورت گرفته برنامه جدید از مهر 97 اجرایی خواهد شد.

کاهش دوره کارآموزی از 5 ترم به 4 ترم
معاون آموزش پزشکی عمومی گفت: در راستای ادامه تغییرات داخل دانشکده ای و برنامه مصوب وزات بهداشت مدت زمان کارآموزی از 5 ترم به 4 ترم کاهش یافت که در نتیجه فرصت مطالعاتی خوبی برای دانشجویان جهت شرکت در آزمون دستیاری ایجاد می کند و نیاز دانشجویان به اخذ میهمانی های مکرر به سایر دانشگاه ها و بی نظمی در برنامه های کارآموزی را برطرف خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین تغییراتی در برنامه آموزشی دوره مبانی طب بالینی (مطب) صورت گرفت در روال سابق دوره مبانی طب بالینی صرفا منحصر به موضوعات تخصصی  بیماری های  داخلی بود اما از آن جا که این دوره عام تر از مباحث صرف  داخلی است مباحث نظری اولیه و پیش نیاز از دروس های اطفال، جراحی، عفونی، نورولوژی و روانپزشکی از دروس دوره کارآموزی جدا و به دوره مطب اضافه شد.
همچنین در دوره کارورزی تعدادی از بخش ها را به صورت الکتیو برای کارورزان معین کرده ایم که بر اساس سلیقه و اولویت آن ها را انتخاب خواهند کرد.
دکتر عکاظی تکمیل و نهایی شدن شیوه نامه ارزیابی  دانشجو را از دیگر برنامه های انجام شده و در دست اقدام معاونت دانست و گفت: براساس این شیوه نامه کمیته ی ارزیابی جهت بررسی وضعیت آزمون ها و ارزیابی های  دانشجویان تشکیل شد که وظیفه بررسی، استاندارد کردن آزمون ها و ارزشیابی هایی که دانشجویان در دوران تحصیل در آنها شرکت می کنند را بر عهده دارد.
وی ادامه داد:  بدین منظور یک نمایند از هر گروه آموزشی انتخاب شده که با این کمیته ارزیابی همکاری خواهد داشت و بر اساس پروتکل از پیش تعیین شده آزمون ها را رصد می کنند.

احیا دفتر مشاوره تحصیلی
معاون آموزش پزشکی عمومی احیا دفتر راهنمای  تحصیلی که در میان دانشجویان به نامه اساتید مشاور شناخته می شود را از دیگر برنامه های اجرا شده این معاونت عنوان کرد و گفت: برای این دفتر که   فعالیت آن در سال های اخیر کاهش یافته بود مسئول جدید انتخاب شد و تیم و هسته مرکزی هدایت کننده برای آن در نظر گرفته شده است.  برای ارتقاء  سطح کیفی خدمات این دفتر جلساتی با اساتید و دانشجویان برگزار شد و  جهت توسعه فعالیت های دفتر همکاری های مشترک با مرکز مشاوره صورت خواهد گرفت که در سال جدید پیگری می شود.

پیگیری برنامه آموزش درعرصه در سال 97
دکتر عکاظی با بیان این که اکثر بیمارستان های آموزشی و بخش های درمانی مانند اطفال، داخلی و جراحی دانشگاه که دانشجویان برنامه کاراموزی خود را در آن می گذرانند کاملا تخصصی و فوق تخصصی است، گفت: برای این که دانشجویان با بیماری های شایع و ساده تر که مربوط به یک پزشک عمومی می باشد بیشتر آشنا شوند لازم است از مزاکز درمانی عیرتخصصی  سطح شهر و  مراکز بهداشتی استفاده بیشتری گردد.که فعال سازی این برنامه  یکی از اهداف تعیین شده در سال آینده خواهد بود.
معاون آموزش پزشکی عمومی در پایان خاطر نشان کرد: برنامه های ذکر شده نظیر پروژه اساتید مشاور، اصلاح سیپاد، تغییرات کورویکولوم آموزشی و... باید در سال جدید پیگیری شده و تکمیل شوند.
 
 
 
 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0