امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
29 آبان 1395

دکتر علی جعفریان به عنوان اولین مشاهده شونده طرح آموزش همتایان ( ماه) در تالار امام حسین (ع) بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا: پنج شنبه، 27 آبان ماه سال جاری، دکتر علی جعفریان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران مدرس ساعت نخست کلاس های دانشجویی جراحی نظری دانشگاه علوم پزشکی تهران که در تالار امام حسین (ع) بیمارستان سینا برگزار گردید به عنوان اولین مشاهده شونده در برنامه آموزش همتایان (ماه) شرکت نمود. بنابراین گزارش؛ برنامه مشاهده آموزش همتایان (ماه) با هدف ارتقاي توانمندسازی تدريس در محيط هاي مختلف آموزشي به واسطه حضور یک هیئت علمی مجرب در چارچوب نظام جامع توانمندسازي اعضاي هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی و تدوین گردیده است و در اولین روز اجرای این برنامه، دکتر علی جعفریان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در هنگام تدریس به دانشجویان جراحی نظری در تالار امام حسین (ع) بیمارستان سینا به عنوان اولین مشاهده شونده و دکتر حمید عمادی، دانشیار گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مشاهده کننده  در این برنامه شرکت نمودند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0