امروز : جمعه 26 شهریور 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
14 بهمن 1397

با ارائه گزارش برنامه پزشکی 90 و با تاکید بر ایجاد هویت مستقل در دوره کارورزی، هفتمین جلسه شورای عالی بازنگری دوره پزشکی عمومی برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی با تشریح اقدامات انجام شده نظیر تلاش برای افزایش کیفیت آموزشی کشیک کارورزان تا طراحی محتوای مجازی آموزشی برای مقطع کارورزی گفت: واقعیت این است که برای به رسمیت شناختن نقش کارورزان به عنوان پزشک مسئول در تیم درمان نیازمند حمایت مسولین دانشگاه هستیم.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، این جلسه که صبح امروز 13 بهمن با حضور دکتر کریمی ریاست دانشگاه و اعضای شورای عالی بازنگری دوره پزشکی عمومی در سالن شورای دانشگاه برگزار شد.
دکتر سیما مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی گزارش مبسوطی از ابتدای برنامه بازنگری دوره پزشکی عمومی و تغییرات انجام شده نسبت به برنامه قبلی، چالش ها و مشکلات پیش رو راهکارها ارائه داد و گفت: برنامه پزشکی 90 در علوم پایه و فیزپاتولوژی پیش رفته ولی در دوره کارآموزی و کارورزی نیاز به کار بیشتر و حمایت بیشتر دانشگاه دارد.
وی در تشریح اقدامات انجام شده در خصوص برنامه آموزش پزشکی عمومی (پزشکی 90) گفت:  تغییر ساختار اموزش از مباحث مجزای فارماکولوژی و پاتولوژی و داخلی به آموزش بر مبنای ارگان سیستم، برگزاری کورسهای بالینی ادغام یافته در کنار ادامه برگزاری تم های طولی، ارائه مباحث پایه ای بیماری های جراحی، عفونی، اعصاب روانپزشکی در دوره مطب،  اصلاح حجم محتوی ارائه شده در فاز مطب، هماهنگ شدن کوریکولوم برنامه پزشکی 90 با کوریکولوم مصوب کشوری بخشی از اقدامات دفتر توسعه آموزش پزشکی در حوزه بازنگری دوره پزشکی عمومی است.
وی همچنین به برگزاری کارگاه های توانمندسازی اعضای هیات علمی اشاره کرد و گفت: طبق برآورد ما از ابتدای مهر ماه تا پایان سال جاری حدود 350 نفر از اعضای هیات علمی در کارگاههای آموزشی مهارتهای تفکر نقاد، مهارت ارتباطی و رفتار حرفه ای و ... شرکت خواهند کرد.
مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در ادامه با اشاره به برنامه پرسپتورشیپ و سمیولوژی در دوره مطب و موفقیت آمیز بودن ادغام تم مهارت ارتباطی با سمیولوژی، گفت: در این برنامه سعی شده است تا مهارت های ارتباط با بیماران و نحوه بررسی تظاهرات شایع بالینی از طریق ادغام آموزش حضوری، مجازی و بالینی، ادغام رفتار حرفه ای با سمیولوژی، انجام معاینات بالینی در محیط واقعی مورد توجه قرار گیرد.
 دکتر سیما به بازنگری دوره کارورزی در برنامه پزشکی 90 پرداخت و تصریح کرد: جلسات کمیته کارورزی با هدف جلب همکاری های بین بخشی برگزار شده است همچنین بر اساس جلسات تشکیل شده با حضور کارورزان اعضای کمیته از نزدیک در جریان مشکلات و چالش های آنان قرار گرفتند. یکی از مهمترین درخواست های کارورزان و البته سیاست دانشکده پزشکی به رسمیت شناختن نقش کارورزان به عنوان یک "پزشک مسئول" در فرایند تشخیص و درمان بیماران بوده که در حال حاضر این مساله اولویت اول دانشکده پزشکی در فرایند بازنگری پزشکی عمومی است.
وی تدوین آیین نامه کشیک و ساماندهی برنامه کشیک کارورزان و جلوگیری از خرید و فروش ان همچنین تدوین شرح وظایف کارورزان و ابلاغ آن به بخش  و گروه های آموزشی را از دیگر اقدامات انجام شده در بازنگری دوره پزشکی عمومی عنوان کرد.
مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی ادامه داد: ارتباط مداوم با کارورزان و گرفتن بازخورد از آنها، اعتبار بخشی بخشهای بالینی، طراحی دوره های متمرکز تراپیوتیک، طراحی محتوای مجازی آموزشی برای مقطع کارورزی، استفاده از محیط درمانگاهی بیمارستان های ضیائیان و بهارلو را از جمله تلاش های انجام شده در حوزه بازنگری است.
دکتر سیما در تشریح ارزشیابی برنامه پزشکی 90 گفت: روند ارزشیابی در هر یک از فازها و تم های طولی به صورت مداوم انجام می شود. همچنن ارزشیابی بیرونی  WFMEاز ساختار پزشکی عمومی دانشکده پزشکی نیز انجام شده و براساس آن برنامه استراتژیک برای اصلاحات لازم تدوین و در حال انجام است. از طرفی فرایند خودارزیابی بر اساس استانداردهای ملی انجام شده و ارزشیابی بیرونی توسط نمایندگان دبیرخانه شورای پزشکی عمومی وزارت بهداشت به همراه نمایندگان WFME در پایان بهمن ماه انجام خواهد شد.
وی در ادامه به ارائه خلاصه ای از بازخورد های کارورزان و البته فارغ التحصیلان در خصوص فاز بالین اشاره کرد و گفت: طولانی بودن دوره پزشکی عمومی(هفت و نیم سال)، مشخص نبودن انتظارات نظام سلامت از پزشک عمومی، حجیم بودن محوای دروس، همپوشانی موضوعات، عدم تقویت مهارت های بالینی و عدم تامین اعتماد به نفس برای طبابت مستقل در آموزش بالینی، کمبود امکانات رفاهی بیمارستانها، ضعف در ارزیابی دانشجو و اعضای هیات علمی، نبود راهنمای دوره، تخصصی و فوق تخصصی بودن بیمارستان ها، ارجاعی بودن بیماران با بیماری های پیچیده و عدم رعایت احترام و رفتار حرفه ای از عمده گلایه ها و انتقادات دانشجویان بوده است.
دکتر سیما با اشاره به پویایی برنامه پزشکی 90 گفت: برنامه ریزی تم های طولی، برگزاری دوره گذر از دبیرستان به دانشگاه و گذر از پیش بالینی به بالین، کم کردن طول دوره تحصیل پزشکی عمومی از هفت سال و نیم به هفت سال، ادغام در علوم پایه در قالب 10 بلوک، تاکید بر مجازی سازی برخی آموزش ها، تجهیز اسکیل لب، برگزاری کلاس ها به روش یادگیری فعال، ادغام علوم پایه در بالین، بازگشت به علوم پایه در دوران کارآموزی، تطبیق برنامه درسی فاز مطب، کارآموزی و کارورزی با کوریکولوم مصورب وزارت بهداشت، ارتقای سامانه سیپاد، برگزاری دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی در حوزه تم های طولی (مهارت های طبابت) تنها بخشی از اقدامات انجام شده در برنامه پزشکی 90 است.
وی تطابق برنامه درسی فاز مطب، کارآموزی و کارورزی عمومی با کوریکولوم مصوب وزارت بهداشت را از نقاط مثبت پزشکی 90 دانست و گفت: در این برنامه هم راستا شدن با کوریکولوم کشوری، تسهیل فرآیند انتقال  و مهمان شدن دانشجو، تسهیل ادغام عمودی مباحث علوم پایه مرتبط در فاز بالینی، ارائه واحدهای الکتیو در فاز کارورزی لحاظ شده است.
تدوین نظام انگیزشی و شناسایی اعضای هیات علمی برای جلب مشارکت آنها در فرایند آموزش پزشکی عمومی، ارتقاء و توسعه روشهای یاددهی یادگیری فعال، بهبود ارزیابی کیفیت عملکرد آموزش اعضای هیات علمی، ادغام تم های طولی در سایر برنامه های آموزشی، طراحی و اجرای سیستم ارزیابی و بازخورد مبتنی بر توانمندی در سیپاد، ارتقاء و بهبود آموزش و ارزیابی تم های طولی در بخش های بالینی، جلب همکاری بخش های بالینی برای اجرای کوریکولوم های کارآموزی و کارورزی از جمله برنامه های آتی ما در دبیرخانه بازنگری دوره پزشکی عمومی است.
وی در تبیین برنامه های آتی در مقطع کارورزی گفت:  تعریف وظایف آموزشی مشخص دستیاران برای آموزش کارورز و کارآموز، مذاکره با وزارت بهداشت برای بازنگری در شرایط شرکت در آزمون دستیاری و پذیرش دستیار، توسعه بخش های جنرال در بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی، ارزیابی مجدد اثربخشی فرصت های آموزشی مراکز بهداشتی برای آموزش پزشکی عمومی، استفاده از ظرفیت بیمارستان ضیائیان و بهارلو برای پوشش محتوا، تقویت آموزش سرپایی با استفاده از ظرفیت درمانگاه های بیمارستان ها از آن جمله برنامه های پیش روی ماست.
در ادامه دکتر سیما به عنوان مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده و دبیر دبیرخانه بازنگری پزشکی عمومی تاکید کرد: "کارورزان پزشکان آینده ما و اعتبار دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و ما وظیفه داریم تا سعی کنیم تا به آنها فرصت داده شود تا توانمندیهای لازم و حس مسئولیت در برابر بیماران را در بخشهای بالینی تجربه کنند و در تصمیم گیری های بالینی سهیم باشند.
دکتر سیما برای اجرای برنامه های آتی خواهان حمایت ریاست دانشگاه شد و اظهار داشت: دانشکده پزشکی برای اجرای این برنامه ها نیازمند حمایت ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترم آموزشی و درمان دانشگاه بوده و امیدوار است با کمک همه بزرگواران شرایط آموزش دانشجویان ما که گلچینی از نخبگان کشور هستند بهبود یابد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0