امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
7 اسفند 1397

دکتر سیما: استفاده بهتر از ظرفیت های بیمارستان ضیائیان و بهارلو از اولویت های دفتر توسعه آموزش پزشکی است.

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی: استفاده بهتر از ظرفیت های آموزشی بیمارستان ضیائیان و بهارلو از برنامه های اصلی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی است.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، دکتر سیما، عضو هیات علمی گروه داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد، در خصوص فرایند ارتقای آموزش دوره کارورزی افزود: با توجه به لزوم پیگیری اجرای بهتر برنامه پزشکی 90 در فازهای کارآموزی و کارورزی، در طی چند جلسه از فضاهای آموزشی در دسترس در بیمارستان بهارلو و ضیائیان بازدید به عمل آمد. با توجه به موقعیت مکانی این بیمارستانها، مراجعه بیماران غیر ارجاعی و ساده تر، نقش کم رنگ تر دستیاران تخصصی و البته حضور هیات علمی علاقمند، این بیمارستانها فرصت مناسبی برای آموزش پزشکی عمومی هستند.
مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه درباره برنامه های پیش رو دراین باره تصریح کرد: بر اساس تاکید ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر کریمی و ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر نفیسی، راهکارهای موجود در کمیته کارورزی و کمیته اجرایی دانشکده مطرح شد و پس از آن با مشورت معاونت های آموزشی و دفاتر توسعه آموزش بیمارستان بهارلو و ضیائیان برنامه های مطرح شده خصوصا با تاکید بر آموزش سرپایی در این بیمارستانها، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در ادامه راه، پس از نظرخواهی از دانشجویان، خصوصا کمیته دانشجویی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، طرح دوره مورد نظر طراحی و پس از تصویب در کمیته دانشجویی، کمیته کارورزی و کمیته اجرایی دانشکده پزشکی به صورت پایلوت در این دو بیمارستان اجرا خواهد شد. وی تاکید نمود: مهمترین مساله در حفظ کیفیت آموزشی دوره های آموزشی، مشخص شدن اهداف دوره، نظرخواهی از همه ذینفعان در مرحله طراحی و از همه مهمتر پایش مداوم دوره است.
در پایان مدیر دفتر توسعه ابراز امیدواری کرد که با همکاری معاونت های آموزشی و دفاتر توسعه آموزش بیمارستانهای ضیائیان و بهارلو به عنوان مسئولین دوره این برنامه ها، بتوان کیفیت آموزش کارورزی را بهبود بخشید.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0