امروز : جمعه 26 شهریور 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
5 خرداد 1400

دکترنسیم خواجوی راد : آرزو داریم طبیب تربیت کنیم نه پزشک

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، دکتر نسیم خواجوی راد صاحب فرآیند "ادغام و پیاده سازی تم های طولی هفتگانه در دوره پزشکی عمومی: گامی در جهت تحقق سند توانمندی های مورد انتظار دانش آموختگان در برنامه درسی" در گفت و گو با روابط عمومی دانشکده پزشکی در خصوص نیاز سنجی بعمل آمده جهت اجرای این فرآیند گفت: این فرآنید فرآیندی بود که در ابتدای دوره بازنگری دوره پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی تهران استارت خورد، در واقع از سال 1384 که  زمان آغاز فرآیند ارزشیابی برنامه پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی بود  یک نقصان عمده در برنامه آموزشی دانشگاه  احساس شد که آن تاکید زیاد بر دانش پایه بود نه بقیه مهارتهایی که یک پزشک باید به آنها دست پیدا کند.
صاحب فرآیند برتر در جشنواره مطهری در ادامه گفت: همگی  براین موضوع اشراف داریم که پزشکی فقط دانش نیست بلکه  مهارتهای دیگری  در حیطه های بالینی، تعهد حرفه ای و حیطه مهارت ارتباطی نیاز است که در واقع بتوانیم آن هدف نهایی و غایت نهایی را در تربیت پزشکان دست پیدا بکنیم
وی افزود: نیاز به این فرآیند از همان برنامه ارزشیابی بوجود آمد و سپس با صاحب نظران مختلفی صحبت شد که برنامه ریزی خیلی خیلی مفصل بر روی این قضیه انجام شد و از سال 1390 همزمان با استارت برنامه بازنگری شروع  برنامه تم های طولی هم بعنوان جزیی از این برنامه،  کلید اجراییش در دانشگاه علوم پزشکی تهران خورده شد 
دکتر خواجوی خاطر نشان کرد: وجه تمایز این فرآیند  نسبت به فرآیندهای قبلی این است که اولین بار در کشور انجام می شود و یک نکته مهمش، تیم اجرایی بزرگ آن است که در واقع  می توان گفت همه بدنه اعضای هیات علمی و بخش اجرایی دانشکده پزشکی به نحوی جزء این فرآیند هستند؛ چون برای اجرای آن به تنهایی، یک گروه یا یک کانون نمی توانست متولی شود و الزاما مشارکت و همدلی همه اعضای هیات علمی ضروری بود برای اجرای این برنامه که خیلی کار بزرگی بوده و حدود 10 سال تداوم داشته  و دایما هم در حال رشد وگسترش است. 
وی در ادامه افزود: هدف از اجرای این فرآیند تربیت پزشکانی مزین به همه وجوه و مهارتهایی است که یک پزشک نیاز دارد نه فقط مزین به سلاح دانش و به عبارتی آرزو داریم طبیب تربیت کنیم نه پزشک.
صاحب فرآیند برتر دانشگاهی در چهاردهمین جشنواره شهید مطهری درتوضیح گام بعدی فرآیند خود گفت:  گام بعدی، پیشبرد این برنامه بخصوص در دوره های بالینی و رساندن آن به دوره های کارورزی است که هنوز در دوره های بالینی در کار آموزی در حال اجرا است و همچنین رفع اشکالات قبلی این برنامه  که طی ارزشیابی های بعمل آمده توانستیم به آنها برسیم.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0