امروز : جمعه 26 شهریور 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
5 خرداد 1400

همکار اجرایی فرایندقابل تقدیر کشوری و فرایند برتر دانشگاهی: افزایش انگیزه دانشجویان ماحصل اجرای آموزش بالینی مبتنی بر قصه‌گویی دیجیتال

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

دکتر آیین محمدی، همکار اجرایی فرایند طراحی، استقرار، ارزشیابی برنامه آموزش بالینی مبتنی بر قصه‌گویی دیجیتال و توسعه آن در دوران کووید ۱۹ از حیطه یاددهی و یادگیری از تیم فرایند قابل تقدیر کشوری و فرایند برتر دانشگاهی در گفتگو با روابط عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:  از زمان آغاز پاندمی کرونا، روش های جدید آموزشی که یادگیری عمیق ایجاد کند مطرح شد و در دستور کار همه دانشگاه ها قرار گرفت قصه گویی نیز پیش از این وجود داشت و  داستان گویی یکی از روش های یادگیری مطرح بود که با فناوری نوین به قصه گویی دیجیتال تبدیل شده‌بود.
وی ادامه داد: ما دیدیم که دانشجویان پزشکی در تمام طول دوره آموزش پزشکی خود با داستان های بیمار سروکار دارند اما کار علمی و پژوهشی روی این قضیه انجام نشده است.
دکتر محمدی در تشریح روش و انجام این فرایند گفت: آموزش بالینی را با قصه گویی دیجیتال مخلوط کردیم و در آموزش در بخش‌های بالینی برای دانشجویان استفاده کردیم که بسیار پیامدهای مثبت و خوبی در پی داشت خصوصا روی انگیزه و رضایت دانشجویان و تفکر انتقادی آنها تاثیرات مثبتی داشت و حال حاضر در 24 دوره تکرار شده است.

عضو تیم اجرایی فرایند طراحی، استقرار، ارزشیابی برنامه آموزش بالینی مبتنی بر قصه‌گویی دیجیتال و توسعه آن در دوران  کووید ۱۹، آموزش ، یادگیری عمیق و افزایش انگیزه را مهمترین هدف از اجرای این طرح عنوان کرد و اظهار داشت: قصه‌گویی در حوزه علوم پزشکی تا کنون انجام نشده بود ما قصه گویی در رشته های دیگر داشتیم ولی قصه گویی دیجتیال در حوزه آموزش بالینی کار نو و جدیدی بود و تا کنون در کشور انجام نشده بود.
وی در تشریح فعالیت آتی این تیم گفت: در روش های نوین آموزش مجازی و واقعیت مجازی در حال فعالیت هستیم.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0