امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
4 آبان 1400

دومین جلسه هم افزایی و تعامل رئیس دانشکده با واحدهای فرهنگی دانشگاه برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، این جلسه با حضور دکتر بیگ محمدی رئیس دانشکده بعد از ظهر روز سه شنبه ۴ آبان ماه در سالن شورا تشکیل شد.
دکتر میری معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده،حاج آقا غفاری معاون نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده پزشکی، دکترسعید پورحسن مسئول دفتر منتورینگ دستیاری، دکتر مسعود حبیبی رئیس جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکترفاطمه نبوی زاده مدیر دفتر راهنمای تحصیلی، دکتر رحیم نژاد مسئول مرکز مشاوره دانشجویی و شمس الدینی نماینده بسیج دانشجویی از مدعوین این جلسه بودند.


طی این جلسه مسائل، مشکلات، چالش ها و دغدغه های حوزه دانشجویی در ۸ سر فصل حمایت تحصیلی، مهارت، روحی روانی، سبک زندگی سالم، عملکرد سازمانی، نیازمندی پژوهشی، نقش الگو، فرهنگی و اجتماعی توسط حاضرین در جلسه بیان، اولویت بندی و امتیاز دهی شد. پس از نظرخواهی و امتیازبندی موضوعات مختلف 5 موضوع  زندگی خوابگاهی، نقش اساتید و کارکنان ، مهارت حل مسئله، پیش بینی آسیب های اجتماعی جدیدالوروها و مهارت یادگیری به ترتیب بعنوان اولویت های مورد بحث در جلسه آینده انتخاب شدند. در پایان جلسه دکتر بیگ محمدی از اعضاء جلسه خواست در مورد هرکدام از این عناوین مطالعه و جوانب مثبت و منفی آن را بررسی و آیتم های موجود در هر کدام از آنها را مشخص و راهکارهای خود را برای ارائه در جلسه آینده آماده کنند تا در خصوص آنها تصمیم گیری شود.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0