امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
4 دی 1395

دومین جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه در آذر ماه 95

  دومین جلسه از سومین دوره ارائه گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان دوره دکترا در روز سی ام آذر ماه با حضور "جناب آقای دکتر میرزازاده" مدیر گروه، استادان راهنما و دانشجویان این دوره در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد. در این جلسه خانم ها خاتمی دوست، درگاهی، میرحسینی و آقایان خواجه آزاد و معصومی در حضور استادان راهنمای خود به ترتیب سرکار خانم دکتر شیرازی، جناب آقای دکتر منجمی، سرکار خانم دکتر مهرداد، سرکار خانم دکتر بیگدلی و جناب آقای دکتر میرزازاده در خصوص فرآیند کاری چند ماه اخیر توضیحاتی ارائه و به سوالات مطرح شده پاسخ دادند. عناوین پایان نامه ها به شرح ذیل می باشد: خانم خاتمی دوست: تدوين الگوي مفهومي توانمندي فرهنگي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران خانم درگاهی: تبیین روانشناختی فرآیند استدلال بالینی و بررسی اثربخشی استراتژی های تقویتی شناختی بر آن در طب اورژانس: یک مطالعه ترکیبی خانم میرحسینی: طراحی مدل کاربردی دانش پژوهی یاددهی- یادگیری در دانشگاه های علوم پزشکی ایران آقای خواجه آزاد: تبيين فلسفه نظام آموزش علوم پزشكي بر اساس حكمت متعاليه و ارائه الگوي مفهومي متناسب بر مبناي توافق خبرگان         آقای معصومی: تبيين عوامل مؤثر بر انتقال مهارت‌هاي تكنيكي كسب شده از محيط شبيه‌سازي‌شده به محيط باليني: ارائه چهارچوب مفهومي                                                                      


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0