امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
23 آذر 1395

دفاع پايان نامه با موضوع غيبت از كار

بسمه تعالي جلسه دفاع از پايان نامه خانم دكترآزاده مرادي دستيار رشته تخصصي طب­كاربا عنوان« بررسي فاكتورهاي پيش بيني كننده غيبت از كار به علت كمردرد دركارگران كارخانه خودروسازي» به راهنمايي آقاي دكتر رامين مهرداد و مشاوره آقاي دكترسيد اكبر شريفيان و آقاي دكتر غلامرضا پوريعقوب در روز چهارشنبه مورخ 24/9/95در كلاس گروه طب­كار دانشكده پزشكي برگزارمي­گردد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0