امروز : چهارشنبه 18 تیر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
17 آذر 1395

دفاع از پایان نامه در بیمارستان بهارلو

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، از پایان نامه پزشکی با عنوان مقایسه یافته های سی تی اسکن اسپیرال در فاز فعال و خاموش بیماران کرون مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی روز شنبه 13 آذر ماه سال جاری، توسط دکتر فزراد دردشتی در آمفی تئاتر بیمارستان بهارلو دفاع شد.لازم به ذکر است، دکتر محمد عارفی، هیئت علمی داخلی استاد راهنما و دکتر فرهاد افسری، هیئت علمی نورولوژی استاد داور بود.  


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0