امروز : یکشنبه 4 آبان 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
12 بهمن 1395

دفاع از پايان نامه خانم دكتر اسماعيلي

بسمه تعالي جلسه دفاع از پايان نامه خانم دكترليلا اسماعيلي دستيار رشته تخصصي طب كار با عنوان« مقايسه تستهاي عملكرد ريوي در نقطه جوشكاران با گروه شاهد»به راهنمايي آقاي دكتر پوريعقوب و مشاوره آقاي دكتر مهرداد وآقاي دكتر شريفيان در روز چهارشنبه مورخ 13/11/95 در كلاس گروه طب كار دانشكده پزشكي برگزار ميگردد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0