7 مهر 1395

دریافت بن کارت هدیه تولد کار کنان بیمارستان ضیائیان در فصل تابستان 95

به گزارش محمد رزاقی مسئول امور رفاهی بیمارستان ضیائیان، نظر به موافقت دکتر محمد عفت پناه رئیس مرکز آموزشی درمانی ضیائیان مبنی بر دریافت بن کارت هدیه تولد کارکنان، به اطلاع همکاران محترم میرساند "متولدین فصل تابستان" برای دریافت بن کارت هدیه تولد خود به محمد رزاقی مسئول امور رفاهی بیمارستان ضیائیان مراجعه نماید.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0