امروز : چهارشنبه 8 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
27 آبان 1395

درکمیته احیاء نوزادان بر برگزاری یک دوره عملی و مهارتی برای گروه پزشکی بیمارستان ضیائیان تاکید شد

در کمیته احیاء نوزادان با توجه به اهمیت بحث NRP  بر برگزاری یک دوره عملی و مهارتی برای گروه پزشکی( اعم از اطفال، زنان و بیهوشی) و کادر بالینی(سوپروایزرها،سرپرستاران ، پرستاران،هوشبری،اتاق عمل،ماماها) تاکید شد.این جلسه با حضور دکتر رضایی طاهری دبیر علمی کمیته، رقیه عابدی مدیر پرستاری، فاطمه ذبیحی سوپروایزر آموزشی، زهرا ترابی مسئول بلوک زایمان،  ندا محمدی سرپرستار بخش اطفال و نوزادان و لیلا رئوف لطفی دبیر اجرایی کمیته احیای نوزاد روز دوشنبه،  24 آبان  95 در سالن اجتماعات اداری  بیمارستان ضیائیان برگزار شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0