امروز : چهارشنبه 8 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
27 آذر 1396

بازدید مهمانان دانشگاه خارکیف اکراین از دانشکده پزشکی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ابتدا دکتر رضایی معاون بین­ الملل دانشکده پزشکی ضمن توضیح در مورد تاریخچه دانشکده پزشکی و تعداد گروه­ها و بیمارستان­های تحت نظارت این دانشکده به همراه مهمانان از فضا و برخی گروه­های علوم پایه دانشکده پزشکی بازدید نمود. سپس  
نشستی با حضور میزبانان این هیأت در سالن شورای دانشکده برگزار شد. در این نشست دکتر نکوفر مدیر روابط بین­الملل، اعتباربخشی و روابط بین­ الملل دانشگاه، دکتر حسینی­ سده مدیر امور مالی معاونت بین­ الملل دانشگاه، دکتر شعبانی مدیر توسعه امور بین­ المللی دانشگاه، دکتر زینالو مدیر گروه کودکان، دکتر سیاری­ فرد رابط بین­ الملل بیمارستان مرکز طبی کودکان، دکتر نوروزی رابط بین­ الملل گروه بیوشیمی، دکتر حاجی عبدالباقی رابط بین ­الملل گروه بیماری­های عفونی و دکتر ایمان­ عینی مدیرگروه میکروبشناسی،صنعت­خانی کارشناس بین ­الملل دانشکده پزشکی، صادقی کارشناس بیمارستان جامع زنان محب یاس و حاجی­پور کارشناس پژوهشگاه غدد حضور داشتند.
در ابتدای جلسه دکتر نکوفر ضمن خوش آمدگویی به مهمانان به شرح مفصل چگونگی عقد قراردادها و تفاهم ­نامه ­های بین­ المللی با مراکز خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخت و از دیدار و شروع همکاری­های بین ­المللی با دانشگاه علوم پزشکی خارکیف اکراین ابراز خرسندی نمود.
سپس دکتر شعبانی درخصوص چگونگی جذب متقاضیان خارجی توضیح داد و پس از آن هر کدام از مهمانان به معرفی گروه آموزشی خود پرداختند و در آخر دکتر سیاری­ فرد، دکتر نوروزی، دکتر حاجی عبدالباقی و دکتر ایمان­ عینی به معرفی بیمارستان و گروه آموزشی خود پرداختند. 
در پایان جلسه مقرر شد که میزبانان هر گروه و بیمارستان طبق برنامه ­ای که از قبل مدون شده بود عمل نمایند و جهت جلب رضایت مهمانان تلاش نمایند.
خبرنگار: صنعتخانی


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0