امروز : سه شنبه 30 شهریور 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
29 دی 1398

در حکمی از سوی دکتر نفیسی، «مدیر دفتر توانمندسازی» دانشکده پزشکی منصوب شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، دکتر نفیسی در حکمی دکتر علیرضا سیما را به عنوان «مدیر دفتر توانمندسازی» دانشکده پزشکی منصوب کرد.

متن حکم به این شرح است: 

جناب آقای دکتر علیرضا سیما
استادیار محترم گروه آموزشی داخلی دانشکده پزشکی 

   باسلام واحترام 
  نظر به تعهد و شایستگی و نیز سوابق علمی و اجرایی جنابعالی بدینوسیله به عنوان «مدیر دفتر توانمندسازی» دانشکده پزشکی منصوب می شوید.
انتظار می رود با بهره مندی از تجارب خود و با هماهنگی با سایر معاونین مرتبط در دانشکده، معاون محترم آموزشی دانشگاه و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، اقدامات موثری در افزایش توانمندی اعضاء هیأت علمی دانشکده پزشکی و توانمندسازی فراگیران مقاطع مختلف تحصیلی در زمینه توانمندی های خارج کوریکولار بعمل آورید.
  امید است با استعانت از خداوند متعال و مشارکت و مساعی کلیه همکاران و اعضاء هیات علمی در نیل به اهداف مورد نظر موفق و موید باشید.
دکتر شهریار نفیسی
رئیس دانشکده پزشکی


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0