19 آبان 1395

جلسه گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان گروه بيوشيمي

جلسة گزارش پيشرفت پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي با سخنراني آقاي سهيل رحماني روز يكشنبه مورخ          23/8/95 از ساعت 11-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد. حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه در جلسات الزامي است.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0