امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
9 بهمن 1395

جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه

جلسه گزارش شش ماهه پیشرفت پایان نامه دانشجویان دوره دکترای ورودی سال 1390 روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه در سالن شورا واقع در طبقه پنجم ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه به شرح ذیل برگزار خواهد شد. خانم نوشین کهن         ساعت 14:30 تا 15 خانم سیمین تعاونی      ساعت 15 تا 15:30


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0