امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
23 مهر 1401

در جلسه کمیته جذب متقاضیان خارجی دوره‌های تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ دانشکده پزشکی بر تقویت زبان فارسی فراگیران خارجی تاکید شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه بررسی مدارک و پرونده آموزشی افراد خارجی متقاضی ادامه تحصیل و گذراندن دوره های آموزشی تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ رشته های بالینی دانشکده پزشکی با بررسی 20 پرونده برگزار شد. 
      
         
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی، چهار صدو بیست و چهارمین جلسه کمیته جذب متقاضیان خارجی تحصیلات تکمیلی دوره‌های تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ دانشکده پزشکی در روز ‌شنبه ۲۳ مهرماه 1401 با حضور دکتر محمدتقی بیگ محمدی رئیس دانشکده، دکتر محمدرضا کرامتی سرپرست معاونت بین الملل، دکتر علی لباف معاون آموزش تخصص و فوق تخصصی دانشکده، دکتر امید امینیان رئیس پردیس بین الملل دانشکده پزشکی،دکتر قاضی خوانساری معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه،دکتر زرگران مدیر توسعه امور بین الملل معاونت بین الملل دانشگاه، دکتر شریعت سرپرست مارکتینگ معاونت بین الملل، وکتر نازلی نمازی سرپرست اداره پذیرش دانشجویان خارجی و همچنین مدیران و معاونین بین‌الملل گروه‌های متقاضی برگزار شد.

       
در ابتدای جلسه موضوع وضعیت زبان فارسی فراگیران خارجی مطرح و با توجه به اهمیت موضوع در کیفییت آموزش، اتباط با بیمار بر تقویت زبان فارسی دانشجویان خارجی در بدو پذیرش تاکید شد.  
طی جلسه پرونده آموزشی، مدارک، سن، محل تحصیل قبلی، نمره زبان، معدل و سابقه تحصیلی ۲0 متقاضی خارجی ادامه تحصیل و گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ رشته‌های بالینی دانشکده پزشکی، با حضور برخی مدیران گروه‌های آموزشی، معاونان بین‌الملل و نمایندگان بین‌الملل گروه‌های آموزشی بالینی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. 
 پرونده از متقاضیان گروه‌های آموزشی داخلی، چشم پزشکی، قلب و عروق، رادیولوژی، جراحی عمومی، پوست، کودکان، رادیولوژی، جراحی اعصاب و کودکان مورد بررسی  و ۱4 پرونده مورد موافقت قطعی قرار گرفت.
متقاضیان از کشورهای افغانستان, لبنان، عراق، غنا، سوریه، پاکستان، تانزانیا درخواست جهت ادامه تحصیل در دوره‌های تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ دانشکده پزشکی را داشتند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0