امروز : چهارشنبه 1 شهریور 1 Rss | صفحه اصلی دانشکده
18 اسفند 1397

جلسه کمیته اعتبار بخشی آموزش پزشکی عمومی بیمارستان بهرامی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

گالری عکس

جلسه کمیته اعتبار بخشی آموزش پزشکی عمومی با هدف بررسی کیفیت آموزش بالینی بیمارستان بهرامی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، این جلسه در روز چهارشنبه مورخ 14 اسفند با حضور دکتر سیما مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی، دکتر خواجوی مدیر دفتر مبانی طب بالینی، دکتر شرافتی رئیس کمیته کارورزی، دکتر عبدی رئیس کمیته کاراموزی، دکتر علیمددی نماینده گروه اطفال، دکتر مجتهدی معاون آموزشی بیمارستان بهرامی، دکتر کاجی مسئول آموزش کارورزی بیمارستان بهرامی، دکتر یحیائی و دکتر والی زاده دانشجویان پزشکی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد.
در ابتدا دکتر سیما ضمن تشریح فرایند اعتباربخشی آموزشی مبتنی بر برنامه 90، از بیمارستان بهرامی به عنوان یکی از فرصت های مناسب برای آموزش پزشکی عمومی یاد کرد. وی خاطر نشان کرد فرایند اعتباربخشی راهکار مناسبی برای اطمینان از اجرای مناسب کوریکولوم و همفکری برای اصلاحات لازم برای بهبود شرایط آموزش بالینی خواهد بود.
در ادامه دکتر مجتهدی ضمن توضیح ساختار مدیریت آموزشی بیمارستان بهرامی، به لزوم همکاری همه اعضای هیات علمی برای اجرای بهتر برنامه پزشکی 90 اشاره نمود.
سپس گزارش ارزشیابی دوره کارورزی بیمارستان بهرامی و بازخوردهای کارورزان توسط دکتر یحیائی دانشجوی پزشکی ورودی 91 ارائه گردید و مباحثی نظیر آموزشی نبودن بخشهای PICU و NICU، فرایند حضور کارورزان در کلینیک های ویژه، تطابق امور محوله به کاورزان با شرح وظایف کاورزان، وضعیت رفتار حرفه ای بین رشته ای، اعزام کارورزان همراه بیمار به خارج بیمارستان و فرایند ارزشیابی برنامه در پایان هر دوره و راهکارهای ارتباط بهتر کارورزان با معاونت آموزشی بیمارستان توسط اعضای کمیته اعتبار بخشی بالینی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی و مسئولین آموزشی بیمارستان بهرامی مورد بحث قرار گرفت.
در ادامه دکتر مجتهدی عضو هیات علمی گروه اطفال و معاون محترم آموزشی بیمارستان بهرامی ضمن استقبال از هرگونه فرایند ارتقای کیفیت آموزش پزشکی عمومی به ارائه گزارش برنامه های آموزشی بیمارستان و فرایند جلسات مشترک مسئولین آموزشی بیمارستان و کارورزان پرداخت و حمایت دانشکده پزشکی را در فرایند ارتقای آموزش پزشکی عمومی خواستار شد. همچنین دکتر کاجی مسئول محترم آموزش کارورزی بیمارستان نیز برنامه های آموزشی کارورزی بیمارستان را تشریح نمود.
در پایان دکتر سیما مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی ضمن تشکر از پیشنهادات معاونت محترم آموزشی و مسئول آموزش کارورزی بیمارستان بهرامی به جمع بندی راهکارهای ارائه شده برای بهبود کیفیت آموزش بالینی کارورزان پرداخت. بر اساس این پیشنهادات مقرر گردید پس از ابلاغ صورتجلسه کمیته اعتباربخشی دانشکده پزشکی، ضمن حذف حضور کارورزان در فضاهای فوق تخصصی نظیر NICU و PICU در طول شیفت صبح و کشیک ها، حذف جنبه های تنبیهی و تشویقی حضور در کلینیک ها، حضور کارورزان در کلینیک ها نیز در قالب دو روز در ماه حداکثر تا ساعت 16.30 و بر اساس برنامه اعلام شده توسط معاونت آموزشی بیمارستان صورت گیرد. در خصوص همراهی کارورزان با بیماران اعزام شده به خارج بیمارستان نیز مقرر گردید معاونت آموزشی با همکاری معاونت درمان بیمارستان و با استفاده از تجربه سایر بیمارستانها پروتکل انتقال ایمن بیمار را تدوین نمایند. در خصوص امکانات رفاهی و هزینه آزمایشات پاراکلینیک بعد از تماس شغلی نیز معاونت آموزشی با همکاری معاونت درمان بیمارستان پروتکل مواجهه شغلی را تدوین و به اطلاع فراگیران خواهند رساند.
در ادامه فرایند اعتبار بخشی بخشهای بالینی بر اساس برنامه 90، مقرر گردید بازخورد های دانشجویان به صورت مستمر توسط کمیته دانشجویی دفتر توسعه، به اطلاع معاونت آموزشی رسانده شود و گزارش اصلاحات انجام شده و برنامه آموزشی پزشکی عمومی بیمارستان بهرامی نیز، توسط معاونت محترم آموزشی بیمارستان در کمیته اجرایی دانشکده پزشکی مورخ هشتم اردیبهشت 98 ارائه گردد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0