امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
23 آذر 1398

از اجرای پایلوت ارزیابی اعضای هیات علمی در بیمارستان روزبه تا پیشنهاد راه اندازی یک دوره کارشناسی به عنوان پیش زمینه پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس در هیات رئیسه دانشکده پزشکی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

نتیجه بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان پزشکی از لیسانس که در جلسه هیات رئیسه دانشکده پزشکی ارائه شد نشان داد: وضعیت تحصیلی این دانشجویان با دانشجویان ورودی از مقطع دیپلم تفاوت معنی داری ندارد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، جلسه هیات رئیسه دانشکده صبح امروز 23 آذر ماه در سالن شورای دانشکده برگزار شد،  در ابتدای این جلسه و پیش از دستور دکتر نفیسی در خصوص پیگیری وضعیت ساخت و ساز ساختمان جدید دانشکده صحبت کرد.
در ادامه دکتر رویا ستارزاده معاون امور هیات علمی در خصوص پایلوت اجرای ارزیابی اعضای هیات علمی در بیمارستان روزبه و با اشاره به تدوین ابزار ارزیابی رفتار حرفه ای اعضای هیات علمی بالینی، گفت: مقدمات بارگذاری ارزیابی در سامانه سیپاد فراهم شده و بیمارستان روزبه به عنوان پایلوت اجرای این طرح در میان بیمارستان و گروه های آموزشی انتخاب شد که پس از جلسه مشترک هیات رئیسه دانشکده با بیمارستان رزوبه مقرر شد این طراح اجرایی شود.
وی افزود: در این طرح همکاران، رئیس بخش و دستیاران، فراگیران به عنوان بهترین پاسخ دهندگان به گویه ها برای ارزیابی اعضای هیات علمی در سامانه سیپاد انتخاب شدند که پس از جلسه ای که با تعدادی از مسئولین بیمارستان روزبه داشتیم مقرر شد طرح پس از تغییرات جزئی و مد نظر مسئولین بیمارستان روزبه اجرایی شود.
 در ادامه و در پیش از دستور دکتر آرش عکاظی معاون آموزش پزشکی عمومی با اشاره به جلسه با مسئولین مرکز آموزش زبان دانشگاه گفت: در این جلسه پیشنهاد شد در راستای تقویت زبان انگلیسی دانشجویان و تاکید بر آموزش مبتنی بر توانمندی،  واحد زبان تخصصی 2 دانشجویان پزشکی عمومی بعد از دوره علوم پایه و توسط اساتید دانشکده پزشکی ارائه شود.
 دکتر عکاظی در ادامه درخصوص بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی به پزشکی نسبت به دانشجویان ورودی از کنکور صحبت کرد و گفت: ایده پذیرش پزشکی از لیسانس برای اولین بار در کشور در سال 1387 در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران اجرایی شد و تا سال 97 در یک دوره ده ساله 158 نفر دانشجو از مقطع کارشناسی  از طریق آزمون کتبی و مصاحبه پذیرفته و وارد این دانشکده شده اند.
وی افزود: در کمیته ارزشیابی دانشکده پزشکی در یک مطالعه وضعیت تحصیلی دانشجویان ورودی از مقطع کارشناسی به پزشکی از سال 87 تا 97 در مقایسه با دانشجویانی که از طریق کنکور سراسری و از دیپلم وارد دانشکده پزشکی شده بودند مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بررسی نشان داد ارتباط معنی داری از لحاظ وضعیت آموزشی میان این دو گروه از دانشجویان وجود ندارد، البته باید در نتیجه این مطالعه به تعداد کم دانشجویان پزشکی از لیسانس در مقایسه با تعداد بالای دانشجویان ورودی از مقطع دیپلم توجه کرد.
در این مطالعه جنسیت، معدل دیپلم، نمره آزمون جامع علوم پایه، نمرات کارآموزی، کارورزی مورد بررسی قرار گرفته بود.
پس از ارائه این گزارش،  اعضای هیات رئیسه پیشنهاد کردند که برای موفقیت هرچه بیشتر طرح پزشکی از لیسانس، یک دوره 4 ساله کارشناسی در دانشکده تعریف شود که در آن از طریق کنکور سراسری و به عنوان دانشجوی شهریه پرداز افراد پذیرش و در نهایت پس از 4 سال  و بعد از یک آزمون که توسط دانشکده برگزار خواهد شد افراد برتر و حائز رتبه قبولی برای ادامه تحصیل وارد رشته پزشکی شوند.
پیشنهاد شد محل تحصیل دوره کارشناسی این دانشجویان در شعبه کیش دانشگاه و به زبان انگلیسی باشد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0