امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
3 آذر 1400

ششمین جلسه هم افزایی دکتر بیگ محمدی با واحدهای فرهنگی دانشگاه برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی، این جلسه در راستای ادامه تدوین اقدامات بر اساس اهداف راهبردی تعیین شده جهت بهبود وضعیت زندگی در خوابگاه برگزار شد.


در این جلسه ضمن گزارش مرکز مشاوره دانشگاه در خصوص برگزاری کارگاههای مختلف در زمینه بهبود مهارتهای ارتباطی، خود مدیریتی، تقویت تاب آوری و... بر موضوعات تهیه محتوا
(کلیپ و فیلم)، توسعه ارتباط با دانشجویان، بروزرسانی کارگاههای مهارتهای فردی، گرفتن بازخورد از کارگاههای برگزار شده، چگونگی برگزاری کارگاهها و نحوه اطلاع رسانی بحث و تبادل نظر انجام شد.

 
دکترمحمدحسین صادقیان معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه، دکتر علی نجفی به نمایندگی بسیج کارکنان پزشکی، دکتر فاطمه نبوی زاده مدیر دفتر مشاوره تحصیلی دانشکده پزشکی، دکتر سعید پورحسن مسئول دفتر منتورینگ دستیاری، دکتر حسین یاری معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علوم پزشکی تهران،دکتر رحیم نژاد مسئول مرکز مشاوره دانشگاه ، دکتر عظیمی معاون مرکز مشاوره دانشجویی، دکتر علیرضا ایمانی معاون آموزش پزشکی عمومی، دکتر محمد جعفری عضو هیات علمی گروه آموزشی روانپزشکی، دکتر ایزدی مدیر آموزشی پزشکی عمومی، آقای ابوالحسنی  نماینده بسیج دانشجویی از مدعوین این جلسه بودند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0