امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
11 آذر 1399

پنجمین جلسه کارگروه "مرور آموزش توسط همتایان" برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
پنجمین جلسه کارگروه "مرور آموزش توسط همتایان"  ۵ آذر به همت معاونت امور هیات علمی در فضای مجازی اسکای روم برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، در این جلسه اعضای کارگروه نظرات خود را درباره پیش نویس شیوه نامه "مرور مستندات فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی توسط همتایان" و فرم های ارزیابی داوران بیان کردند. 
لازم به ذکر است کارگروه فوق از طرف معاونت امور هیات علمی با همکاری گروه آموزش پزشکی و دفتر توسعه دانشکده پزشکی و در راستای عملیاتی کردن بند "ارزیابی مستندات و مدارک مربوط به فعالیت های آموزشی عضو هیات علمی با استفاده از نظرات داوران" در آیین نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی مصوب سال ۱۳۹۳ تشکیل شده است.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0