18 مهر 1395

جلسه معارفه و بلوک حضوری دانشجویان ارشد مجازی

جلسه بلوک حضوری دانشجویان دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ورودی 1-96-95، روز شنبه مورخ هفدهم مهر ماه سال جاری با حضور مدیر گروه، مسوؤل دوره کارشناسی ارشد، کارشناس گروه، تعدادی از مدرسان و دانشجویان این دوره، در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد. در این جلسه دکتر میرزازاده ضمن خوشامدگویی به افراد، توضیحاتی در خصوص روند برگزاری این دوره دادند. ایشان به معرفی وب سایت گروه، اعضای گروه، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گروه، نحوه مشارکت دانشجویان در جلسات ژورنال کلاب و Text review و نحوه انتخاب موضوع پایان نامه و موارد دیگر پرداختند. سپس دکتر گندمکار در خصوص برنامه درسی دانشجویان که به صورت سه ترمه و پنج ترمه ارائه می شود توضیحاتی دادند. در هر قسمت از توضیحات، به سوالات پیش آمده برای دانشجویان نیز پاسخ داده شد. جلسه معارفه پس از صرف ناهار و پذیرایی به اتمام رسید و بلوک حضوری دروس دانشجویان به ترتیب در ساعات از پیش تعیین شده شروع شد. ادامه بلوک حضوری در روز دوشنبه با دروس ارزیابی دانشجو، زبان، برنامه ریزی درسی، روش تحقیق، و در نهایت جمع بندی نظرات دانشجویان در خصوص دوره برگزار شده از صبح تا عصر ادامه خواهد یافت.                                                                    


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0