امروز : پنجشنبه 26 فروردین 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
19 بهمن 1395

جلسه مشترك مديران گروه هاي شش گانه

جلسه مشترك مديران گروه هاي شش گانه علوم پايه در تاريخ 11 بهمن ماه به همراه بازديد مديران گروه ها از امكانات و تجهيزات گروه ايمونولوژي برگزار گرديد.در اين جلسه ضمن آشنايي مديران گروه ها ي شش گانه علوم پايه با اعضاي هيئات علمي گروه ايمونولوژي، در خصوص ابعاد مختلف همكاري هاي مشترك آموزش و پژوهش گروه ها و ارتباط بيشتر با گروه هاي باليني،  بحث و تبادل نظر گرديد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0