امروز : جمعه 26 شهریور 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
23 اردیبهشت 1399

برگزاری جلسه مسئولان آموزش دانشکده پزشکی در راستای برنامه ریزی ادامه روند آموزشی فراگیران دوره پزشکی عمومی در همه گیری عفونت کووید-19

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، جلسه کمیته اجرایی دانشکده پزشکی در دوره پزشکی عمومی 21 اردیبهشت ماه جاری با حضور رییس دانشکده، معاون آموزشی دوره پزشکی عمومی، مدیر دفتر توسعه آموزش، روسای کمیته های فازهای چهارگانه دوره پزشکی عمومی و جمعی از دست اندر کاران برنامه پزشکی 90 برگزار شد.
در این جلسه دکتر نسیم خواجوی مدیر دفتر توسعه دانشکده با تشریح بحران همه گیری عفونت کووید 19 و تاثیرات آن بر روند آموزش به فراگیران در فازهای مختلف پرداخت و چالش های پیش رو در این مسیر را عنوان کرد.
 در ادامه  دکتر آرش عکاظی معاون آموزش  پزشکی عمومی، گزارشی از فعالیت های انجام شده در این مسیر در ترم جاری ارائه داد و برنامه های آتی را نیز با توجه به برنامه وزارت بهداشت مبنی بر احتمال بازگشایی دانشگاه در آینده نزدیک و پیش بینی هایی که در این زمینه انجام شده را تشریح کرد.
 با توجه به شرایط موجود و مشخص نبودن وضعیت تداوم بحران همه گیری عفونت کووید 19 ، افراد حاضر در جلسه نظرات خود را بیان کردند.
 دکترشهریار نفیسی رئیس دانشکده پزشکی، نیز ضمن ابراز خرسندی از پیشبرد فرایند مجازی سازی در دانشکده، حرکت مذکور را در ایجاد تغییرات مثبت در آموزش و ایجاد تحول در آن موثر دانست و  از دست اندرکاران آموزش خواست تا ضمن تعیین سیاست دقیق دانشکده در ادامه روند آموزش در این شرایط عدم قطعیت، پیش نویس برنامه آموزشی فراگیران پزشکی عمومی در فازهای چهارگانه را، با در نظر گرفتن تمهیدات اجرایی لازم در اولین فرصت آماده نماید.
 در این جلسه  برگسترش بستر مجازی سازی فراتر از بارگذاری محتوا در سامانه نوید، گسترش آموزش آنلاین همزمان در فازهای پیش بالینی و بالینی و نیز شروع سریع تر آموزش های حضوری بالینی مقطع کارآموزی با در نظر گرفتن کلیه تمهیدات لازم تاکید شد. 
 توضیح این که پس از جمع بندی و توافق اعضای حاضر در جلسه با موارد فوق، رییس دانشکده ضمن موافقت با پیشنهادات ارائه شده، دستور پیگیری موارد مطرح شده در جلسه را صادر کرد.
                       


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0