امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
13 آذر 1395

جلسه مترون با سرپرستاران بیمارستان ضیائیان با محوریت حفظ ایمنی بیمار

اعتبار بخشی بیمارستانی یکی از برنامه های حوزه تحول نظام سلامت در کشور است که در راستای افزایش خدمت رسانی به مراجعه کنندگان در مراکز درمانی انجام می شود. درهمین راستا جلسه ماهانه مدیر پرستاری بیمارستان ضیائیان با حضور سوپروایزرین، سرپرستاران با عنوان حفظ ایمنی و کرامت بیماران و ارتقای مستمر کیفیت در تاریخ 6آذر 95 در سالن اجتماعات بیمارستان ضیائیان برگزارشد.رقیه عابدی تصریح کرد: طرح اعتبار بخشی، مکانیزمی برای بررسی بیمارستان ها با هدف بهبود کیفیت خدمات، کنترل و کاهش خطاهای پزشکی است که منجر به افزایش رضایت مردم و جامعه نسبت به بیمارستان می شود.وی با بیان اینکه رویکرد جدید اعتباربخشی، بیمار محور بودن، تمرکز بر ایمنی بیمار و بهبود مستمر کیفیت خدمات است، گفت: مدیریت مصرف داروهای پرخطر، کاهش و پیشگیری از خطاهای دارویی و ارتقای ایمنی بیماران، جلوگیری از تجویز و مصرف بی رویه داروها، مدیریت اقتصاد درمان و داروی بیمارستان ها و پیشگیری از عوارض دارویی حاصل از مصرف بی رویه داروها از اهداف اصلی طرح اعتبار بخشی بیمارستانی است.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0