امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
29 خرداد 1398

برگزاری هجدهمین جلسه شورای فصلی معاونان بین الملل گروه های آموزشی و بیمارستان های تابعه در بیمارستان جامع بانوان آرش

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش روابط عمومی بیمارستان جامع بانوان آرش، سه شنبه 28 خرداد 98، هجدهمین جلسه شورای فصلی معاونین بین الملل گروه های آموزشی و بیمارستان های تابعه با حضور معاونین بین الملل دانشکده پزشکی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر معصومه نتاج مجد، معاون درمان بیمارستان به تمامی حاضرین در جلسه خیر مقدم و خوش آمد گویی گفت. در ادامه دکتر ریحانه پیرجانی، معاون بین الملل بیمارستان تاریخچه و عملکرد و ظرفیت های بیمارستان را شرح داد. 
دکتر نیما رضایی، معاون بین الملل دانشکده پزشکی، ضمن تشکر از حضور معاونین بین الملل از چالش های موجود درخصوص انجام فعالیت های بین الملل گروه ها و بیمارستان ها خبر داد و از همکاری گروه ها و بیمارستان ها قدردانی کرد. 
وی همچنین از فضای خوب بیمارستان آرش و نصب تابلوهای دو زبانه در این بیمارستان ابراز خرسندی کرد. در ادامه دو ابلاغ به معاونین بین الملل جدید، دکتر شیرازی از گروه آموزش پزشکی و دکتر قهستانی از گروه ارولوژی اعطا کرد. 
دکتر سمیرا آل سعیدی، مدیر واحد آموزش الکترونیک معاونت بین الملل دانشگاه و دکتر مریم علیزاد در خصوص E-learning  یا یادگیری الکترونیک صحبت کردند. دکتر آل سعیدی خاطر نشان کرد که استفاده از مجازی سازی و اجرای سناریوهای متنوع میتواند نقش بسزایی در آموزش و یادگیری الکترونیک داشته باشد. همچنین دکتر علیزاده در خصوص فرآیند های مجازی سازی صحبت کرد و گفت برای برگزاری دوره ای مجازی با دعوت از اساتید علاقه مند و مذاکره با آنها میتوان دوره های مجازی را تقویت کرد.
وی یکی از دوره های مجازی با عنوان How to approach blue baby  را که توسط دکتر بهزاد محمدپور، متخصص اطفال راه اندازی شده بود را معرفی کرد. 
دکتر درخشانی، کارشناس بین الملل دفتر بین الملل، در خصوص نظام رتبه بندی و بررسی های کمی و کیفی و برونداد های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران صحبت کرد و برونداد ها را بر اساس کمی و کیفی با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور مقایسه کرد.
وی گفت: هدف از تحلیل های انجام شده ارائه راهکار های مناسب برای ارتقا کمی و کیفی انتشارات دانشگاه در سطح بین المللی است.
در انتها دکتر محمد مهدی فیض آبادی، مسئول محترم میز همکاری های علمی دانشگاه با کشور آلمان در خصوص همکاری های و مذاکرات انجام شده با دانشگاه های و بیمارستان های کشور آلمان سخن گفت.
خبرنگار و عکاس: سارا احمدی زاده


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0