امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
17 آذر 1395

جلسه شورای اجرایی گروه چشم پزشکی برگزار شد

گالری عکسشورای اجرایی گروه چشم پزشکی روز چهارشنبه ۱۷ آذر۱۳۹۵ با حضور دکتر فخرایی، مدیر گروه چشم پزشکی ودکتر صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی تشکیل جلسه داد.دکتر حامد قاسمی دبیر این شورا در مورد مطالب طرح شده در این جلسه اظهار داشت: اعضای شورا درخواست انتقال و مهمانی ۳نفر از دستیاران دانشگاه های دیگر و وضعیت چند تن از اعضای هیئت علمی گروه چشم پزشکی را بررسی نموده و در مورد آن تصمیم گیری کردند. همچنین وضعیت فعالیت درمانگاه پزشکی قانونی و درمانگاه های عمومی بیمارستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادات اعضا در جهت بهبود آن مطرح شد.خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0