امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
29 آذر 1400

با تصویب 103 طرح، سومین جلسه رتبه بندی طرح های تحقیقاتی دانشکده پزشکی برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی سومین جلسه رتبه بندی طرح های تحقیقاتی دانشکده پزشکی با حضور دکتر آخوندزاده معاون پژوهشی دکتر زهرا زمانی مسئول طرح های تحقیقاتی دانشکده پزشکی، معاونین پژوهشی گروه های آموزشی و نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه روز دوشنبه 29 آذر در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد.
در این جلسه تعداد 104 عنوان طرح تحقیقاتی مطرح و در نهایت 103 طرح مورد تصویب قرار گرفت که طی صورت جلسه‌ای به دانشگاه ارسال خواهد شد.
طرح های تصویب شده باید در کمتر از یک سال وارد فاز قرار داد شوند.
 همچنین از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه، 3 جلسه آموزش کار با پژوهشیار ویژه معاونین و کارشناسان پژوهشی گروه ها برگزار خواهد شد که در مورد زمان برگزاری اطلاع رسانی خواهد شد.
 اساتید و دانشجویان برای کسب اطلاع از مدارک مورد نیاز برای رتبه بندی طرح های پژوهشی، فرایند ثبت طرح، فرایند تصویب و اجرا و دستورالعمل بودجه طرح های پژوهشی میتوانند به سایت معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی، واحد طرح های تحقیقاتی مراجعه کنند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0