22 دی 1395

جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته سم شناسي

بسمه تعالي     جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته سم شناسي     ساخت و مشخصه سازي فرمولاسيون متفورمين نانوليپوزومي حاوي فسفاتيديل سرين و بررسي اثر آن بر درمان اختلال حافظه القایی با استرپتوزوسين در مدل حيواني     اساتید راهنما         دکتر موسی صاحبقرانی – دکتر علیرضا پرتوآذر     اساتید مشاور دکتر فرشید نوربخش – دکتر سکینه علیجانپور     دانشجو پرتو میرزایی صفاری       شنبه 25/10/95 ساعت 11


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0