امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
22 آبان 1401

دکتر بیگ محمدی: حرکت های دانشجویی نباید از مدار اخلاق خارج شود

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، نشست دکتر بیگ محمدی رئیس دانشکده پزشکی و معاونین دانشجویی وفرهنگی و آموزش پزشکی عمومی با چند تن از دانشجویان پزشکی در خصوص ارائه راهکار و هم اندیشی در راستای تلطیف فضای موجود و التهابات اخیر ( وضعیت احکام صادره در خصوص دانشجویان بازداشتی در حوادث اخیر)  برگزار شد.
دکتر بیگ محمدی با تاکید بر ایجاد فضای گفتمان بر پایه رعایت اخلاق گفت: حرکت های دانشجویی نباید از مدار اخلاق خارج شود و فضای گفت و گو باید عاری از هر گونه توهین باشد.
وی با اشاره به گوش شنوای مسئولین دانشکده برای صحبت های دانشجویان، تصریح کرد: ما آماده دریافت نقطه نظرات و راهکارهای دانشجویان هستیم.
دکتر بیگ محمدی از وجود شورایی در دانشگاه برای پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی در حوادث اخیر خبر داد و گفت: مسئولین دانشگاه شخصا پیگیر وضعیت دانشجویان و تقلیل احکام صادره بودند.
در ادامه دکتر سعید پور حسن معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده با استقبال از دریافت نظرات دانشجویان گفت: ما در حیطه اختیارات خود می توانیم پاسخگو باشیم.
وی با تاکید بر پرهیز از دو قطبی سازی در دانشگاه افزود: دو قطبی کردن دانشجویان به آینده دانشگاه آسیب خواهد زد و نا امید کردن و تفرقه افکنی بزرگترین خیانت است.
دانشجویان حاضر در جلسه نیز نقطه نظرات خودرا بیان کردند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0