امروز : سه شنبه 30 دی 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
10 مهر 1395

جلسه توجیهی در خصوص جزئیات نسل سوم اعتباربخشی در بیمارستان ضیائیان برگزارشد

گالری عکسبا توجه به اینکه اعتباربخشي موسسات پزشکی نقش به‌سزايي در ارتقاي کيفيت، ايمني و اثربخشی خدمات درمانی ارائه شده و افزایش کارایی سازمانهای بهداشتی و درمانی دارد. تعیین اهداف بهینه در راستای استانداردهای اعتباربخشی و تلاش برای دستیابی آنها منجر به ارتقای کیفیت و ایمنی خدمات خواهد شد. تمرکز بر افزایش کارایی و اثربخشی خدمات منجر به کاهش هزینه‌های غیر ضروری و افزایش بهره وری بيمارستان‌ها می‌شود. در راستای سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای  پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی، جلسه توجیهی برای آشنایی با سنجه های  نسل سوم اعتباربخشی باحضور سرپرستاران، مسئولین واحدهای اداری، مالی، درآمد و کارشناسان مختلف در روز چهارشنبه هفتم مهر 95 در سالن اجتماعات اداری بیمارستان ضیائیان برگزارشد.در این جلسه دکتر سیامند انوری مدیر بیمارستان، سارا صالحی مسئول بهبود کیفیت در باره مهمترین ویژگی نسل سوم اعتباربخشی یعنی تاکید بر ایمنی بیمار، نقش پزشکان و پرستاران و امتیاز برای کار گروهی، کاهش تعداد سنجه‌ها، کاهش مستندات غیر ضروری و تبدیل مستندات کاغذی به مستندات الکترونیکی ،دستورالعمل ها، خط مشی و روش های اجرایی، فرایند ها، شیوه نامه و  سایر موضوعات مرتبط سخنرانی کردند.درپایان این جلسه رقیه عابدی، مدیر پرستاری بیمارستان ضیائیان نیز با سرپرستاران جلسه ای تشکیل داد و درخصوص  اجرای خط مشی های پرستاری و روش های اجرایی، دستورالعمل و ساير موارد مشخص شده در ویرایش سوم اعتباربخشی بین سرپرستاران تقسیم کار کرد. 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0