امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
12 آبان 1395

جلسه توجیهی اعتباربخشی با حضور مدیر بیمارستان ضیائیان

به گزارش دفتر بهبود کیفیت بیمارستان ضیائیان، جلسه توجیهی اعتباربخشی با موضوع کارگروهی و تهیه چارت سازمانی اعتباربخشی به همراه شرح وظایف هرکارمند و نکات برنامه های جاری و آتی مرتبط مورد بحث و برسی کارشناسی قرارگرفت.این جلسه با حضور دکتر سیامند انوری مدیر بیمارستان، حسین دره چی معاون مدیر، رقیه عایدی مدیره پرستاری، سارا صالحی مسئول بهبود کیفیت بیمارستان،کارشناسان اداری و سرپرستاران بخش ها درتاریخ 9 آبان در سالن اجتماعات بیمارستان ضیائیان برگزارشد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0