امروز : سه شنبه 30 دی 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
17 آبان 1395

جلسه برنامه ریزی بیست و سومین سمینار سالیانه چشم پزشکی فارابی برگزار شد

گالری عکساین جلسه  با حضور دکتر صدرالسادات رئیس بیمارستان، دکتر صنعت کار قائم مقام رئیس بیمارستان، دکتر فخرائی  مدیر گروه چشم پزشکی، دکتر لاشیئی رئیس مرکز تحقیقات چشم پزشکی ، دکتر مقیمی معاون آموزشی ، دکتر محمد ناصر هاشمیان دبیر علمی سمینار فارابی و روسای بخشهای بیمارستان روز دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵  ساعت ۹ تا ۱۰در سالن شورای مرکز تحقیقات برگزار شد . هدف از برگزاری این جلسه برنامه ریزی سمپوزیوم ها ، کارگاه های جانبی و تعیین اعضای اجرایی سمینار بود که پس از تبادل نظر اعضا ء ، تعداد سمپوزیوم ها و کارگاه های بخش های مختلف و همچنین زمان بندی برگزاری آنها طبق لیست زیر  مشخص شد.- بخش اربیت ۱ سمپوزیوم - ۲ کارگاه-  بخش استرابیسم ۱ سمپوزیوم - ۲  کارگاه- بخش اورژانس ۱ سمپوزیوم - ۱ کارگاه - بخش رتین ۲ سمپوزیوم - ۳ کارگاه - بخش گلوکوم ۱ سمپوزیوم - ۲ کارگاه-  بخش قرنیه  ۲ سمپوزیوم -۳ کارگاه- گروه بیهوشی ۱ کارگاههمچنین مقرر شد روز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ جلسه ای با حضور رئیس بیمارستان، قائم مقام رئیس بیمارستان، مدیر گروه چشم پزشکی و دبیر علمی سمینار برگزار شودو اعضای گروه اجرایی مشخص شود. بیست و سومین سمینار سالیانه چشم پزشکی با عنوان تازه های چشم پزشکی ۶ الی ۸ ادریبهشت ماه۱۳۹۶ توسط بیمارستان فارابی و با همکاری گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.خبر و عکس: عزيزي


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0