امروز : سه شنبه 30 دی 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
19 مهر 1395

جلسه انتخاب مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه برگزار شد

گالری عکس به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی جلسه شورای گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به منظور انتخاب مدیر گروه جدید  روز دو شنبه 19 مهر 95 با حضور دکتر صدر السادات رییس بیمارستان فارابی، دکتر جباروند مدیر گروه چشم پزشکی، معاونین آموزش، پژوهش و درمان بیمارستان فارابی و اعضای هیئت علمی گروه تشکیل شد. در این جلسه پس از سخنان دکتر صدرالسادات و دکتر جباروند، دوتن از اعضای هیئت علمی به نمایندگی از طرف سایرین، انتظارات خود را مطرح نمودند. سپس افراد کاندید به ارائه برنامه های خود پرداختند و در نهایت با برگزاری انتخابات، اعضا رای خود را کتبا اعلام نمودند.نتیجه انتخابات و آراء اخذ شده پس ازتایید دکتر جعفریان، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام خواهد شد. خبر: امیدوارعکس: قاضی میرسعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0