امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
21 فروردین 1398

برگزاری اولین جلسه اعتباربخشی آموزش پزشکی عمومی بیمارستان امیراعلم

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
اولین جلسه اعتباربخشی آموزش پزشکی عمومی بیمارستان امیراعلم در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی،در ادامه اعتباربخشی آموزشی پزشکی عمومی بخش‌های بالینی،اولین جلسه این فرایند با حضور دکتر سیما، دکتر باستان‌نژاد معاون آموزشی بیمارستان امیراعلم، دکتر ناظمیان مدیر دفتر توسعه بیمارستان امیراعلم، دکتر شرافتی رئیس کمیته کارورزی، دکتر عبدی رئیس کمیته کارآموزی، دکتر خواجوی مدیر دفتر کمیته مبانی طب بالینی و دکتر صالح مسؤول واحد آموزش بالینی دفتر توسعه برگزار شد.


در ابتدا دکتر سیما مدیر دفتر توسعه به تشریح فرایند اعتباربخشی بخشهای بالینی پرداخت و بر نقش محوری معاونت آموزشی بیمارستان در پایش کیفیت آموزشی بالینی بخشهای بیمارستانی تاکید نمود. در ادامه اعضای کمیته ضمن اشاره به الزامات کوریکولوم به چالش‌های موجود در آموزش پزشکی عمومی در بیمارستان امیراعلم پرداختند. دکتر باستان‌نژاد معاون آموزشی بیمارستان امیراعلم نیز ضمن تاکید بر اهمیت آموزش پزشکی عمومی، بر لزوم حمایت مدیران گروههای آموزشی مرتبط با آموزش پزشکی عمومی جهت بهبود شرایط آموزشی تاکید کرد. در نهایت مقرر گردید در ابتدا فرایند خودارزیابی بخشهای بالینی بیمارستان امیراعلم انجام و تا پایان فروردین ماه به دانشکده ارسال شود. سپس در تاریخ ۹ اردیبهشت بازدید تیم دانشکده پزشکی از بیمارستان انجام و در نهایت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت نتایج نهایی اعتباربخشی در کمیته اجرایی دانشکده مورد بحث قرار گیرد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0